Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
Our Member Companies

American University of Armenia
All Jobs(16)

HSBC Bank Armenia CJSC
All Jobs(1)

X-Group
All Jobs(19)

Margasoft Corp.
All Jobs(2)

Ginosi Apartels and Hotels
All Jobs(1)

International Committee of the Red Cross Delegation in Armenia

Become a Member!
See All Members
Categories Skip Navigation Links.
Expand Banking, Accounting, Financial (48)Banking, Accounting, Financial (48)
Expand Information Technology (30)Information Technology (30)
Expand Administrative/Clerical (28)Administrative/Clerical (28)
Expand Sales (17)Sales (17)
Expand General Labor (14)General Labor (14)
Advertising, Marketing, PR (10)
Education/Training (9)
Engineering, Technology (7)
Other (7)
Management (6)
Security (4)
Expand Hospitality, Tourism, Hotel (4)Hospitality, Tourism, Hotel (4)
Expand Restaurant, Food Service (4)Restaurant, Food Service (4)
Legal (3)
Top Management/Executive (2)
Manufacturing (2)
Architecture, Construction (2)
Expand Arts, Journalism, Media (2)Arts, Journalism, Media (2)
Expand Retail (2)Retail (2)
Expand Logistics, Transportation (2)Logistics, Transportation (2)
HR, Recruiting, Staffing (2)
Countries Skip Navigation Links.
Languages Skip Navigation Links.
Employment Type Skip Navigation Links.
Cities Skip Navigation Links.
Company Type Skip Navigation Links.
All 205 jobs for convenience of Job Seekers are arranged as follows.
JobFinder JobsOther JobsLatest Jobs Only
Found 205 jobs:
TitleCompany NameClose Date
Սպասարկող մասնագետ/ Վարդենիս մ/ճ New View
Ardshinbank CJSC 29.02.20
Համապատասխանության ապահովման վարչությա ... New View
Ardshinbank CJSC 29.02.20
Ֆինանսական խորհրդատու – ՓՄՁ հաճախորդնե ... New View
Ardshinbank CJSC 06.03.20
ԿԲՏ - Պրեմիում և խոշոր հաճախորդների և ... New View
Ardshinbank CJSC 29.02.20
ԿԲՏ - Միջազգային բիզնեսի ուղղության պա ... New View
Ardshinbank CJSC 29.02.20
Air Ticket Sales Specialist New View
SoftConstruct 03.03.20
Vice Director (Finance, Sales and Admi ... New View
Factumsoft LLC 06.03.20
Контент-менеджер New View
Telecom 17.03.20
Marketing Manager New View
Sovrano LLC 17.03.20
Transaction Coordinator New View
4 Brothers Buy Houses 17.03.20
Ծրագրի ղեկավարի օգնական New View
Սօս Սիսթեմս ՍՊԸ 11.03.20
Ակադեմիայի Տնօրեն New View
Yeremyan Projects 17.03.20
Վաճառքի մենեջեր New View
Թոփ Շինտեխ ՍՊԸ 17.03.20
Receptionist New View
International Committee of the Red Cross Delegation in Armenia 28.02.20
Ինժեներ-Չափագրող New View
Prof Al LLC 17.03.20
Կահույքի դիզայներ New View
Prof Al LLC 07.03.20
Instructor for Python, JavaScript, Jav ... New View
American University of Armenia 23.02.20
AUA Student Residence Building Manager New View
American University of Armenia 01.03.20
Հերթափոխի պետ, որակի պատասխանատու New View
Spayka LLC 17.03.20
Տեխնիկական բաժնի օպերատոր New View
X-Group 17.03.20
Ավտոէլեկտրիկ New View
X-Group 17.03.20
Senior .NET Engineer, Financial System New View
DataArt LLC 29.02.20
Middle QA Automation (C#) Engineer New View
DataArt LLC 29.02.20
DevOps Engineer with Networking Background New View
DataArt LLC 29.02.20
Մենեջեր New View
Yeremyan Projects 17.03.20
Հյուրընկալ New View
Yeremyan Projects 17.03.20
Մատուցող / Մատուցողուհի New View
Yeremyan Projects 17.03.20
Խոհարար New View
Yeremyan Projects 17.03.20
Պարետ - Շենքը Սպասարկող Մասնագետ View
Business Center Barekamutyun 14.03.20
Գնումների մասնագետ View
Ekra Caucasus LLC 14.03.20
Տնօրենի օգնական View
Aquatus 14.03.20
HR Manager/ Generalist View
Yeremyan Projects 28.02.20
Sound Designer View
Digitain 01.03.20
SEO Specialist View
SoftConstruct 28.02.20
Հաշվապահ View
Թաքս Այդիա ՍՊԸ 10.03.20
Software Developer View
American University of Armenia 05.03.20
Embedded Software Engineer View
Instigate Design CJSC 20.02.20
Software Engineer View
Instigate Design CJSC 20.02.20
Contact Center Hero View
Ginosi Apartels and Hotels 14.03.20
Remote Customer Service Adviser View
LUGERA Armenia 14.03.20
Senior System Engineer View
Haytech Solutions 13.03.20
IT Project Manager View
HSBC Bank Armenia CJSC 29.02.20
Middle Sitecore Developer View
DataArt LLC 03.03.20
Senior PHP Developer View
DataArt LLC 03.03.20
Embedded Software Engineer View
DataArt LLC 03.03.20
Senior Communications Specialist/Content ... View
American University of Armenia 13.03.20
Trainer on media communication for EITI A ... View
American University of Armenia 20.02.20
Trainer on EITI Standards and Procedures View
American University of Armenia 20.02.20
Trainer Support Staff View
American University of Armenia 20.02.20
Տեղեկատու View
Byblos Bank Armenia CJSC 24.02.20
Meeter-Greeter View
Byblos Bank Armenia CJSC 24.02.20
Վարկերի և ավանդների գործառնական մասնագետ View
Byblos Bank Armenia CJSC 24.02.20
Loan And Deposit Operational Officer View
Byblos Bank Armenia CJSC 24.02.20
Marketing and Social Media Manager View
AMarkets 13.03.20
Head of Business Division View
AMarkets 13.03.20
Teller View
Byblos Bank Armenia CJSC 24.02.20
Գանձապահ View
Byblos Bank Armenia CJSC 24.02.20
Անհատական Բանկիր View
Byblos Bank Armenia CJSC 24.02.20
Personal Banker View
Byblos Bank Armenia CJSC 24.02.20
Վաճառքի և Վարձակալության Մենեջեր View
Business Center Barekamutyun 13.03.20
Ներկարար View
Business Center Barekamutyun 13.03.20
Երկաթբետոնի Ապամոնտաժման Մասնագետ View
Business Center Barekamutyun 13.03.20
Թիթեղագործ, Ջրհորդաններ Հավաքող View
Business Center Barekamutyun 13.03.20
Sales Manager (Farsi) View
AMarkets 12.03.20
Affiliate/Partners Relations Manager (Farsi) View
AMarkets 12.03.20
Գլխավոր Հաշվապահի Տեղակալ View
Yeremyan Projects 12.03.20
Learning and Development Manager View
Yeremyan Projects 12.03.20
Գլխավոր հաշվապահ View
Էմ Էյչ Փի Քոնսալթինգ ՍՊԸ 12.03.20
Իրավաբան / Օրենսդրական վերլուծությունների ... View
ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակ ՀԿ 20.02.20
Ներքին անվտանգության տեսահսկման մասնագետ View
Digitain 12.03.20
Senior ASIC Physical Design Engineer View
Synopsys Armenia CJSC 02.03.20
Senior ASIC Digital Design Engineer View
Synopsys Armenia CJSC 12.03.20
Senior Analog Design Engineer View
Synopsys Armenia CJSC 12.03.20
System Administrator View
Digital Edge 12.03.20
Support Specialist View
Margasoft Corp. 12.03.20
Full Stack .Net Developer View
Margasoft Corp. 12.03.20
Իրավաբան View
Spayka LLC 11.03.20
Junior Corporate Event Coordinator (Spanish) View
SoftConstruct 25.02.20
Trainer View
Armada LLC 11.03.20
Retail Crediting Financial Security Divis ... View
Ameriabank CJSC 18.02.20
Старший специалист отдела безопасности по ... View
Ameriabank CJSC 18.02.20
Մանրածախ վարկավորման ֆինանսական անվտանգու ... View
Ameriabank CJSC 18.02.20
Գործավարուհի View
Artmet LLC 11.03.20
խանութի տնօրեն View
Спортмастер 21.02.20
Директор магазина View
Спортмастер 21.02.20
Հաշվապահ View
ՌՌՌ հանքային ջրերի գործարան ՓԲԸ (Բջնի, Նոյ) 10.03.20
Հաշվապահ View
ARGE Business LLC 10.03.20
Հաշվապահ View
Business Center Barekamutyun 10.03.20
Մարկետոլոգ View
Business Center Barekamutyun 10.03.20
Ներկարար View
Prof Al LLC 10.03.20
Մաքրուհի View
Business Center Barekamutyun 10.03.20
Գլխավոր ինժեներ View
WEISS LLC 10.03.20
Ինժեներ-գծագրող View
WEISS LLC 10.03.20
Database Developer View
Armeconombank OJSC 10.03.20
.Net Developer View
Armeconombank OJSC 10.03.20
Առևտրային վարկերի գծով մասնագետ View
Armeconombank OJSC 10.03.20
Մարքեթինգի բաժնի մասնագետ View
Armeconombank OJSC 10.03.20
Փափուկ կահույք կարող / ձևավորող View
X-Group 10.03.20
Կահույքագործ View
X-Group 10.03.20
Խանութ-սրահի ղեկավար View
Prof Al LLC 10.03.20
3D մոդելավորող View
Prof Al LLC 24.02.20
Ցուցասրահի վաճառքի մենեջեր View
Prof Al LLC 07.03.20
Փրկարար View
X-Group 07.03.20
Environment Specialist View
International Committee of the Red Cross Delegation in Armenia 25.02.20
Վաճառող-Խորհրդատու /Աբովյան View
Mobile Centre Art LLC 07.03.20
Հաշվապահ/Աշխատավարձի հաշվարկման մասնագետ View
SoftConstruct 25.02.20
SMM Specialist View
SoftConstruct 25.02.20
Distributed Systems and Network Support S ... View
American University of Armenia 27.02.20
Chinese Language Instructor View
American University of Armenia 25.02.20
Spanish Language Instructor View
American University of Armenia 25.02.20
Administrative Assistant / Goris View
American University of Armenia 23.02.20
IT Specialist View
American University of Armenia 27.02.20
SMMN Project Manager View
American University of Armenia 27.02.20
End User Support Manager View
American University of Armenia 27.02.20
Գործավարուհի View
Հայաստանի Շախմատի Ակադեմիա 06.03.20
Ճարտարապետ View
X-Group 06.03.20
Ճարտարագետ-ինժեներ View
X-Group 06.03.20
Գլխավոր Հաշվապահի Տեղակալ View
SoftConstruct 26.02.20
ԷՎՈԿԱԼԱԲ 6 View
Evocabank CJSC 20.02.20
EVOCALAB 6 View
Evocabank CJSC 20.02.20
Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարմ ... View
Evocabank CJSC 20.02.20
Asset Liability Management Officer View
Evocabank CJSC 20.02.20
Սպասարկող մասնագետ/Քաշաթաղ մ/ճ View
Ardshinbank CJSC 23.02.20
Специалист по кадрам View
Ереванский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова 05.03.20
Gaming Operations Specialist View
Digitain 05.03.20
QA Specialist View
Factumsoft LLC 05.03.20
Assistant to Head of Trading Operations View
Digitain 05.03.20
Customer Support Specialist View
Digitain 06.03.20
Վաճառող(ուհի)-խորհրդատու View
ԿԵՐԱ ՄԱՐԿԵՏ 24.02.20
Менеджер коммерческого отдела View
ZEGA LLC 29.02.20
Driver View
International Committee of the Red Cross Delegation in Armenia 17.02.20
Վաճառող-խորհրդատու View
Megafood LLC 04.03.20
Помощник бухгалтера View
Telecom 04.03.20
PHP Developer View
Telecom 04.03.20
Управляющий магазином View
ООО Остин 04.03.20
Արտադրության պետ / ք. Ռոստով View
X-Group 04.03.20
Գնումների մասնագետ View
X-Group 04.03.20
Լիզինգային գործառնությունների մասնագետ View
Ameriabank CJSC 17.02.20
Leasing Specialist View
Ameriabank CJSC 17.02.20
Специалист oтдела лизинга View
Ameriabank CJSC 17.02.20
C/C++ Developer View
VEHERE Interactive Private Limited 04.03.20
Web Developer View
VEHERE Interactive Private Limited 04.03.20
Live Games Planning Specialist View
Digitain 03.03.20
Специалист Call-центра View
Telecom 03.03.20
Ստաժորների Ներգրավման Մրցույթ/ Հաշվապահ-Գ ... View
Armeconombank OJSC 03.03.20
Ստաժորների Ներգրավման Մրցույթ/ Վարկային մ ... View
Armeconombank OJSC 03.03.20
Accountant View
American University of Armenia 21.02.20
Lawyer View
IUNetworks LLC 01.03.20
Հաշվապահ View
X-Group 23.02.20
Կռունկավար View
Գեվմիկ ՍՊԸ 01.03.20
SMM Specialist View
Yeremyan Projects 29.02.20
Օպերատոր-գանձապահ View
Evocabank CJSC 29.02.20
Ինֆո խորհրդատու View
Evocabank CJSC 29.02.20
Մասնաճյուղի կառավարչի տեղակալ View
Evocabank CJSC 29.02.20
Վարկային մասնագետ գլխամասային գրասենյակում View
Evocabank CJSC 29.02.20
Վարկային մասնագետ մասնաճյուղում View
Evocabank CJSC 29.02.20
Մասնաճյուղի կառավարիչ View
Evocabank CJSC 29.02.20
Ներքի աուդիտի մասնագետ View
X-Group 29.02.20
Անվտանգության աշխատակից View
ՋոբՖայնդեր ՍՊԸ գործընկեր կազմակերպություն 29.02.20
Անվտանգության ծառայության ղեկավար View
ՋոբՖայնդեր ՍՊԸ գործընկեր կազմակերպություն 29.02.20
Տեխնոլոգ մորթի արտադրամասում View
X-Group 29.02.20
Հաշվետար-օպերատոր View
X-Group 29.02.20
Վաճառող-Խորհրդատու /Մարտունի View
Mobile Centre Art LLC 29.02.20
Վաճառող-Խորհրդատու /Երևան View
Mobile Centre Art LLC 29.02.20
Զանգերի կենտրոնի մասնագետ View
Mobile Centre Art LLC 29.02.20
Հաճախորդների սպասարկման ծառայության ղեկավար View
Vardanants CIM 25.02.20
Head of IT Department View
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 19.02.20
ՏՏ բաժնի ղեկավար View
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 19.02.20
Turkish Speaking Partner Service Specialist View
Digitain 29.02.20
Հաճախորդների աջակցման մասնագետ Գյումրիում View
Digitain 22.02.20
Russian Speaking Customer Support Specialist View
Digitain 29.02.20
High Value Customer Support Specialist View
Digitain 29.02.20
Շուկայի ուսումնասիրության մասնագետ View
Megafood LLC 28.02.20
Օֆիս մենեջեր View
New Vend LLC 25.02.20
Մարքեթինգի մասնագետ View
Sovrano LLC 25.02.20
Արտագնա տուր մենեջեր View
Davinchi LLC 24.02.20
Ավիատոմսերի վաճառքի մենեջեր View
Davinchi LLC 24.02.20
Export Manager View
Profpanel LLC 24.02.20
Executive assistant/Translator View
Digitain 23.02.20
Վաճառքի մենեջեր View
Profpanel LLC 24.02.20
Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ View
TotoGaming LLC 24.02.20
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի պատասխանատ ... View
Armeconombank OJSC 24.02.20
Հաճախորդների աջակցման կենտրոնի մասնագետ View
Armeconombank OJSC 24.02.20
Օգնական-գործավարուհի View
Armeconombank OJSC 24.02.20
Գլխավոր հաշվապահ View
Մոնարխ 20 ՍՊԸ 23.02.20
Շուկայի զարգացման պատասխանատու View
Freja and Son LLC 23.02.20
Scholar-in-Residence View
American University of Armenia 23.02.20
Բարմեն View
X-Group 23.02.20
Mid-Level Full Stack Web Developer View
Factumsoft LLC 23.02.20
Smart Junior Software Engineer View
Factumsoft LLC 23.02.20
SQL Developer/Business Analyst View
Factumsoft LLC 23.02.20
Անվտանգության աշխատակից View
X-Group 22.02.20
Գնումների մասնագետ View
X-Group 22.02.20
An Accounting Specialist (Yerevan) View
MUK Group 22.02.20
Customer Care Specialist View
Digitain 22.02.20
Փրկարար View
X-Group 22.02.20
Ռեստորանային համալիրի մենեջեր View
X-Group 22.02.20
Վաճառքի մենեջեր View
Alyans BSM LLC 22.02.20
Սրահի մենեջերի օգնական View
Ashley Homestore 22.02.20
Ներմուծման մասնագետ View
Atenk LTD 22.02.20
Շին.գծով ներմուծման և գնումների գծով մենեջեր View
X-Group 21.02.20
Զոդող View
Business Center Barekamutyun 20.02.20
Էլեկտրիկ View
Business Center Barekamutyun 20.02.20
Գնումների մասնագետ View
HEM LLC 20.02.20
Սպորտ Թրեյդեր View
Digitain 19.02.20

Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us