Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
Our Member Companies

American University of Armenia
All Jobs(3)

HSBC Bank Armenia CJSC
All Jobs(1)

X-Group
All Jobs(22)

Margasoft Corp.
All Jobs(6)

JTI ARMENIA CJSC

Ginosi Apartels and Hotels
All Jobs(2)

Become a Member!
See All Members
Categories Skip Navigation Links.
Expand Information Technology (38)Information Technology (38)
Expand Banking, Accounting, Financial (37)Banking, Accounting, Financial (37)
Expand Administrative/Clerical (20)Administrative/Clerical (20)
Expand Engineering, Technology (15)Engineering, Technology (15)
Expand Sales (15)Sales (15)
Other (9)
Advertising, Marketing, PR (8)
Expand Restaurant, Food Service (6)Restaurant, Food Service (6)
Expand General Labor (5)General Labor (5)
Logistics, Transportation (4)
HR, Recruiting, Staffing (3)
Manufacturing (3)
Education/Training (3)
Security (2)
Legal (2)
Top Management/Executive (2)
Social, Non-Profit (1)
Expand Retail (1)Retail (1)
Countries Skip Navigation Links.
Languages Skip Navigation Links.
Employment Type Skip Navigation Links.
Cities Skip Navigation Links.
Company Type Skip Navigation Links.
All 174 jobs for convenience of Job Seekers are arranged as follows.
JobFinder JobsOther JobsLatest Jobs Only
Found 174 jobs:
TitleCompany NameClose Date
Senior Graphic Designer New View
Digitain 29.12.19
Սոցիալ Մեդիա Մարքեթինգի մասնագետ New View
X-Group 12.01.20
Բրենդ շեֆ խոհարարի տեղակալ պրոդուկտներ ... New View
Yeremyan Projects 12.01.20
Ֆինանսական տնօրենի օգնական New View
Yeremyan Projects 30.12.19
Վաճառքի խորհրդատու New View
Eurobaza 12.01.20
Bookkeeper/Project Coordinator New View
Best Way Electric 12.01.20
Վաճառքի և ներմուծման մենեջեր New View
X-Group 02.01.20
Շին.գծով ներմուծման և գնումների գծով մ ... New View
X-Group 02.01.20
Պահահածոների, չրերի, չիպսերի ու մրգայի ... New View
X-Group 02.01.20
Պահածոների, չրերի, չիպսերի ու մրգային ... New View
X-Group 02.01.20
Պահահածոների, չրերի, չիպսերի ու մրգայի ... New View
X-Group 02.01.20
IT Infrastructure Delivery Intern View
HSBC Bank Armenia CJSC 25.12.19
Project Manager View
Noymed LLC 11.01.20
Վարկային մասնագետ /Երևանյան մասնաճյուղայի ... View
Ameriabank CJSC 20.12.19
Кредитный специалист / Сеть филиалов Еревана View
Ameriabank CJSC 20.12.19
Loan Officer / Yerevan branch View
Ameriabank CJSC 20.12.19
Պահեստապետ View
Yeremyan Projects 11.01.20
Special Assistant to the President on Str ... View
American University of Armenia 07.01.20
Վիդեոտեսահսկման Մասնագետ View
Digitain 11.01.20
Country Manager View
Tradeway USA 04.01.20
NOC Engineer View
VOLO LLC 20.12.19
DevOps Engineer View
VOLO LLC 16.12.19
Product Engineer View
VEHERE Interactive Private Limited 28.12.19
Web Developer View
VEHERE Interactive Private Limited 28.12.19
C/C++ Developer View
VEHERE Interactive Private Limited 28.12.19
Վարկային մասնագետ/ Գյումրի մ/ճ View
Ardshinbank CJSC 20.12.19
Կոմունիկացիոն կենտրոնի սպասարկող մասնագետ ... View
Ardshinbank CJSC 18.12.19
Վարկային մասնագետ/ Թալին մ/ճ View
Ardshinbank CJSC 20.12.19
Պատասխանատու - Գանձապետարանի թղթակցային հ ... View
Ardshinbank CJSC 24.12.19
Marketing Specialist View
Margasoft Corp. 30.12.19
Զոդող View
Business Center Barekamutyun 10.01.20
.Net Developer (Full Stack) View
Praemium RA LLC 10.01.20
Մեխանիկ View
X-Group 10.01.20
Հաշվապահ View
Yeremyan Projects 10.01.20
Director of Marketing and Communications View
Yeremyan Projects 10.01.20
Administrative Assistant View
Digitain 09.01.20
Менеджер по логистике View
Ararat Trans 15.01.20
Senior QA Engineer View
CQGI MA 09.01.20
Senior Layout Design Engineer View
Synopsys Armenia CJSC 29.12.19
Analog &Mixed Signal Circuit Design Engineer View
Synopsys Armenia CJSC 29.12.19
A&MS Circuit Design Manager II View
Synopsys Armenia CJSC 29.12.19
Ադմինիստրատիվ օգնական View
Business Center Barekamutyun 06.01.20
Հաշվետար View
Business Center Barekamutyun 06.01.20
Старший специалист по закупкам View
Ameriabank CJSC 19.12.19
Senior Procurement Specialist View
Ameriabank CJSC 19.12.19
Գնումների ավագ մասնագետ View
Ameriabank CJSC 19.12.19
English Teacher/ Coordinator View
American University of Armenia 30.12.19
Օգնական-գործավարուհի View
Armeconombank OJSC 13.12.19
Առևտրի խթանման ծրագրի պատասխանատու View
Armeconombank OJSC 14.12.19
Պլաստիկ քարտերի վարչության Հաշվարկների բա ... View
Armeconombank OJSC 14.12.19
Նախագծերի ղեկավար View
Armeconombank OJSC 14.12.19
Վաճառքի մասնագետ View
Prof Al LLC 06.01.20
Functional Safety Engineer View
Synopsys Armenia CJSC 26.12.19
Senior Software Engineer View
Synopsys Armenia CJSC 26.12.19
Software Engineer View
Synopsys Armenia CJSC 26.12.19
Երկրաբան ստորգետնյա պայմաններում View
Chaarat Kapan CJSC 23.12.19
Import Manager View
Unichem LLC 05.01.20
Տեխնիկական բաժնի օպերատոր View
X-Group 05.01.20
Կադրերի բաժնի մասնագետ View
Confidential 05.01.20
Օնլայն խորհրդատու View
Media Live 30.12.19
Դիսպետչեր View
Spayka LLC 26.12.19
Որակի վերահսկման պատասխանատու/Ապրանքագետ View
Spayka LLC 22.12.19
Database Administrator (DBA) View
Praemium RA LLC 04.01.20
EVOCALAB 5. Ապագա Վարկային Մասնագետ View
Evocabank CJSC 15.12.19
EVOCALAB 5. Future Loan Officer View
Evocabank CJSC 15.12.19
Software Engineer Intern View
Vadatech CJSC 04.01.20
Embedded Software Engineer View
Vadatech CJSC 04.01.20
Information Desk Clerk/Abovyan View
Ameriabank CJSC 15.12.19
Сотрудник справочной службы/Абовян View
Ameriabank CJSC 15.12.19
Տեղեկատու / Աբովյան մ/ճ View
Ameriabank CJSC 15.12.19
Call Center Agent –English and Russian La ... View
SoftConstruct 25.12.19
Customer Support Agent(German Language) View
SoftConstruct 25.12.19
Առևտրային Մարքեթինգի ներկայացուցիչ, Սյունիք View
JTI ARMENIA CJSC 13.12.19
Trade Marketing Representative, Syunik View
JTI ARMENIA CJSC 13.12.19
Վաճառքի խորհրդատու View
Wurth LLC 26.12.19
Customer Support Agent – Polish Language ... View
SoftConstruct 04.01.20
Customer Support Agent – Georgian Languag ... View
SoftConstruct 04.01.20
Database Administrator View
IUNetworks LLC 20.12.19
Office IT Engineer View
IUNetworks LLC 20.12.19
iOS Senior Developer View
IUNetworks LLC 13.12.19
Software Developer View
IUNetworks LLC 13.12.19
Senior Java Developer View
IUNetworks LLC 13.12.19
QA Specialist View
IUNetworks LLC 15.12.19
Специалист-Кассир/Абовян View
Ameriabank CJSC 15.12.19
Специалист-Кассир View
Ameriabank CJSC 15.12.19
Teller View
Ameriabank CJSC 15.12.19
Մասնագետ-գանձապահ/Աբովյան View
Ameriabank CJSC 15.12.19
Teller/Abovyan View
Ameriabank CJSC 15.12.19
Մասնագետ-գանձապահ View
Ameriabank CJSC 03.01.20
Projects Implementation Manager View
Digitain 29.12.19
Gaming Operations Specialist View
Digitain 29.12.19
Electro-mechanical Engineer View
A & M Rare LLC 15.12.19
Affiliate/Partners relations manager (Farsi) View
AMarkets 31.12.19
Assistant to Marketing Director View
SoftConstruct 21.12.19
Content Writer View
SoftConstruct 21.12.19
PHP Team Lead View
Telecom 19.12.19
Специалист Call-центра View
Telecom 22.12.19
Վաճառքի գծով ներկայացուցիչ / Երևան View
Sovrano LLC 30.12.19
Խոհարար View
Yeremyan Projects 03.01.20
Risk Education and Victim Assistance Fiel ... View
International Committee of the Red Cross Mission in Nagorno-Karabakh 15.12.19
Մեխանիկ View
Mehrabyan and Sons LLC 02.01.20
Middle .NET Engineer View
DataArt LLC 22.12.19
Վարորդ-Առաքիչ View
Yeremyan Projects 02.01.20
Հյուրընկալ View
Yeremyan Projects 02.01.20
Մարքեթինգի մասնագետ View
Prof Al LLC 29.12.19
SMM specialist View
Alpha Food Service LLC 29.12.19
Մատակարարման և միջազգային կապերի բաժնի մա ... View
"Grand Candy" LLC 29.12.19
IT Specialist View
Noymed LLC 29.12.19
Տրանսպորտատեխնիկական միջոցների շահագործմա ... View
ARGE Business LLC 29.12.19
Ինժեներ-էլեկտրոնշիկ View
X-Group 29.12.19
Մեխանիկ-փականագործ View
X-Group 29.12.19
Սառնարանային մասնագետ View
X-Group 29.12.19
Sound Designer View
Digitain 28.12.19
Ադմինիստրատիվ ասիստենտ View
SPS Cigaronne LLC 28.12.19
Հաշվապահ View
Mobile Centre Art LLC 28.12.19
Կաթսայատան փականագործ View
X-Group 28.12.19
Financial Analyst View
Acti Group 27.12.19
Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ View
TotoGaming LLC 28.12.19
Օպերատոր, Փականագործ, Մեխանիկ, Տեխնոլոգ View
X-Group 28.12.19
Էլեկտրիկ View
X-Group 28.12.19
Սանտեխնիկ View
X-Group 28.12.19
Operational Risk Specialist View
Evocabank CJSC 15.12.19
Գործառնական ռիսկերի կառավարման մասնագետ View
Evocabank CJSC 15.12.19
Lawyer View
Evocabank CJSC 15.12.19
Իրավաբան View
Evocabank CJSC 15.12.19
Անվտանգության բաժնի ղեկավար View
Prof Al LLC 27.12.19
Ավտոփականագործ/շարժիչագործ View
X-Group 19.12.19
Պահեստապետ View
Mehrabyan and Sons LLC 27.12.19
Շուկայի Զարգացման Պատասխանատու View
Mehrabyan and Sons LLC 27.12.19
Ավտոէլեկտրիկ View
X-Group 19.12.19
Alumni Engagement and Fundraising Coordinator View
American University of Armenia 25.12.19
Զանգերի կենտրոնի օպերատոր View
Yeremyan Projects 26.12.19
Մատուցող / Մատուցողուհի View
Yeremyan Projects 26.12.19
Վաճառքի մենեջեր View
Alyans BSM LLC 26.12.19
Senior/Mid React.js Developer View
Betting Solutions LLC 26.12.19
Support Specialist View
Margasoft Corp. 26.12.19
QA Specialist View
Margasoft Corp. 26.12.19
Graphic and UI/UX Designer View
Margasoft Corp. 26.12.19
Full Stack .Net Developer View
Margasoft Corp. 26.12.19
IT Specialist View
Margasoft Corp. 26.12.19
Անվտանգության պրոֆեսիոնալ աշխատակից View
X-Group 19.12.19
Հաշվապահ View
X-Group 20.12.19
Հրուշակեղենի մասնագետ View
X-Group 13.12.19
HR Manager View
Yeremyan Projects 25.12.19
Ինժեներ-Չափագրող View
Prof Al LLC 25.12.19
Խորհրդատու-վաճառող(ուհի) View
SPAR LLC 13.12.19
Գանձապահ View
SPAR LLC 13.12.19
Տեխնիկական բաժնի տնօրենի օգնական View
SPAR LLC 13.12.19
Սուպերմարկետի տնօրեն View
SPAR LLC 13.12.19
Front End Developer View
Unit LLC 16.12.19
Graphic Designer View
Unit LLC 16.12.19
Digital Content Manager/PR View
Ginosi Apartels and Hotels 23.12.19
Contact Center Hero View
Ginosi Apartels and Hotels 23.12.19
Կահույքի վարպետ View
Prof Al LLC 18.12.19
Նախահաշիվ կազմող ինժեներ View
Prof Al LLC 13.12.19
English Speaking Call Agent View
Armada LLC 22.12.19
Начальник учебного отдела View
Ереванский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова 22.12.19
Բրենդ շեֆ խոհարարի տեղակալ պրոդուկտների զ ... View
Yeremyan Projects 22.12.19
Credit Specialist in Head Office View
Evocabank CJSC 15.12.19
Վարկային մասնագետ գլխամասային գրասենյակում View
Evocabank CJSC 15.12.19
Credit Specialist in branch View
Evocabank CJSC 15.12.19
Վարկային մասնագետ մասնաճյուղում View
Evocabank CJSC 15.12.19
Ավտոկայանի աշխատակից View
Yerevan Mall 21.12.19
Biostatistician View
Noymed LLC 21.12.19
Հաշվապահ View
Zigzag LLC 20.12.19
UI/UX Designer View
Digitain 20.12.19
Rental Agent View
Enterprise Rent-A-Car Armenia 15.12.19
Release Coordinator View
Digitain 15.12.19
Կրեդիտային վերահսկիչ View
ARGE Business LLC 14.12.19
Risk and Fraud Monitoring Specialist View
Digitain 14.12.19
Risk and Fraud Analysis Specialist View
Digitain 14.12.19
ՄՌԿ-գործավար View
Atenk LTD 13.12.19
Խաղավար View
X-Group 13.12.19
Կորպորատիվ վաճառքների համակարգող / B2B կո ... View
X-Group 13.12.19

Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us