Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի ինժեներ
Job Information
Company: Integral Design and Engineering LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 06-11-17 00:00 To 16-12-17 23:59
Category: Ինժեներական, Տեխնոլոգիական Salary: N/A
Experience: 1 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Ընկերությանն անհրաժեշտ է Ջեռուցման, օդափոխության և օդորակման համակարգերի ինժեներ:


Job Responsibilities
-Մշակել ինժեներական լուծումներ ջեռուցման, հովացման ու օդափոխության համակարգերի կառուցման/վերակառուցման համար
-Նշված համակարգերի տեղակայման, գործարկման, կարգաբերման ու սպասարկման աշխատանքների իրականացման կանոնակարգերի մշակում ու այդ կանոնակարգերով նախատեսված գործառույթների վերահսկում:
-Սարքավորումների գործարկման, կարգաբերման, անսարքությունների հայտնաբերման, վերացման ու սպասարկման աշխատանքների իրականացում
-Տեխնիկական մասնագրերի նախապատրաստում, սարքավորումների ընտրություն, բնութագրերի համեմատական վերլուծություն
-Տվյալ բնագավառում գործող նորմերի ու ստանդարտների փոփոխությունների ու նորամուծությունների մշտական մոնիթորինգ ու իրականացվող գործառույթների համապատասխանության ապահովում
-Սարքավորումների տեղակայման, գործարկման ու սպասարկման ուղեցույցների պահանջների լուսաբանում այդ աշխատանքներն իրականացնող մասնագետների համար
-Նախագծերի տեխնիկական մանրամասների լուսաբանում ու փորձաքննություն
-Տեղակայման աշխատանքներն իրականացնող մասնագետների հրահանգավորում, իրականացվող ծրագրերի տեխնիկական մանրամասների իրազեկության մակարդակի բարձրացում


Required Qualifications
-Բարձրագույն տեխնիկական կամ ֆիզիկա-մաթեմաթիկական կրթություն
-Ամուր տեսական գիտելիքներ (էլեկտրականություն, թերմոդինամիկա, մեխանիկա) ու պրակտիկ աշխատանքի հմտություններ
-Առնվազն 1(մեկ) տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
-Բնագավառում գործող տեղական ու միջազգային նորմերի իմացություն
-Համակարգչային ծրագրերի վարժ իմացություն՝ ներառյալ Excel, AutoCAD
-Լեզուների իմացություն՝ վարժ հայերեն, ռուսերեն գրավոր ու բանավոր; անգլերենի տեխնիկական տերմինաբանության վարժ իմացություն, խոսակցական առնվազն միջին մակարդակ: Իտալերենի կամ գերմաներենի իմացությունը համարվում է առավելություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` jobs@integral.am
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us