Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Վարկային մասնագետ
Job Information
Company: My Credit UCO LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 13-03-18 00:00 To 13-04-18 23:59
Category: Վարկեր, Հիպոտեք Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Վարկային մասնագետը պատասխանատու է վարկերի տրամադրման և հավաքագրման ամբողջ գործընթացի համար:


Job Responsibilities
-Իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ
-գնահատել վարկառուների վարկունակությունը և իրականացնել մոնիտորինգ
-կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները
-կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը
-աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը
-աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը
-ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները
-իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության, քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական կամ տեխնիկական)
-նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին
-ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն
-կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ
-ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ
-հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն
-համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ


Application Procedure
Հետաքրքրված անձինք կարող են իրենց ինքնակենսագրություններն ուղարկել «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ–ի info@mycredit.am էլ. փոստին: Պարզաբանումների համար զանգահարել (060) 60-10-10 հեռախոսահամարներով:
Հարցազրույցի հրավիրվելու են փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
"ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ" ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն գործում է 2010թ.-ից որպես ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: “ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի գլխամասային գրասենյակը գտնվում է ք.Երևան Հ. Հակոբյան 3/20 հասցեում: Մանրամասների համար կարող եք ալցելել www.mycredit.am կայքէջ:

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us