Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Մարքեթինգի մասնագետ
Job Information
Company: Valan Prof LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 16-04-18 00:00 To 16-05-18 23:59
Category: Գովազդ,Մարկետինգ, PR Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
N/A


Job Responsibilities
-Մասնակցել ընկերության մարքեթինգային քաղաքանության մշակման աշխատանքներին
-Հետազոտել համանման ապրանքների և ծառայությունների շուկան և դրա զարգացման միտումները
-Կանխատեսել վաճառքի ծավալները և ձևավորել ապրանքների ու ծառայությունների սպառողական պահանջարկը, բացահայտել սպառման առավել արդյունավետ շուկաները, ինչպես նաև մատուցվող ծառայությունների կամ արտադրանքի որակական հատկանիշները
-Հետազոտել ապրանքների և ծառայությունների հաջող իրացման վրա ազդող գործոնների, պահանջարկի տեսակների, դրանց բարձրացման և իջեցման պատճառները
-Կատարելագործել շուկայի ուսունմնասիրության համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովումը
-Վերլուծել մրցակցային միջավայրը` հաշվի առնելով շրջանառության ծավալները, վաճառքից ստացած շահույթը, մրցունակությունը, իրացման արագությունը, սպառման վրա ազդող գործոնները
-Մասնակցել կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման աշխատանքներին` հաշվի առնելով շուկայական տնտեսության պահանջները
-Կազմակերպել արտադրանքի կամ ծառայությունների գովազդումը` դրանց յուրահատկությունների և որակի առավելությունների մասին սպառողներին տեղեկացնելու նպատակով
-Իրականացնել զանգվածային լրատվական միջոցներում գովազդային ձևերի և մեթոդների , ինչպես նաև դրանց բովանդակային, գունային և երաժշտական ձևավորումների ընտրությունը
-Որոշել կոնկրետ գովազդակիրները` համացանց, ամսագիր, գովազդային հոլովակ և այլն
-Կազմակերպել գովազդների տեքտերի, պաստառների, փաթեթների (կատալոգներ, բրոշյուրներ) մշակումը


Required Qualifications
-Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն` համապատասխան ուղղվածությամբ
-Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց, անգլերեն լեզվի լավ իմացություն
-Համակարգչային գերազանց գիտելիքներ, մասնավորապես MS Office փաթեթի
-Հաղորդակցման, ինչպես նաև թիմային աշխատանքի գերազանց հմտություններ
-Շինարարական ընկերություններում համանման աշխատանքային փորձը կարող է դիտվել որպես առավելություն


Application Procedure
Դիմել hr@valanprof.am էլեկտրոնային հասցեի միջոցով՝ նշելով հաստիքի անվանումը:
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
«Վալան Գրուպ»: 2000թ.-ից ի վեր հայրենական շուկայում ճանաչված և հեղինակավոր ընկերություն: Իր գործունեության առաջին իսկ օրերից, ընկերության ոչ ստանդարտ աշխատելաոճը, կազմակերչական բացառիկ ջիղը, որակի հանդեպ խստապահանջությունն ու բարեխղճությունը՝ ըստ արժանվույն են գնահատել բազմահազար սպառողներն ու գործընկերները:

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us