Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ռեստորանի տնօրեն
Job Information
Company: Yeremyan Projects Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 20-03-21 00:00 To 20-04-21 23:59
Category: Մենեջմենթ Salary: հարցազրույցի արդյունքներից կախված
Experience: 4 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Մասնաճյուղի տնօրենը առանցքային պաշտոն է, որը պատասխանատվություն է կրում ռեստորանի ամենօրյա բնականոն աշխատանքի կազմակերպման համար: Իրականացնում է ամենօրյա պլանավորում, նյութատեխնիկական ապահովումը, գույքերի խնամքի կազմակերպումը, ընթացիկ խնդիրների օպերատիվ լուծումը:


Job Responsibilities
-Պլանավորում, կազմակերպում և վերահսկում է ռեստորանի աշխատանքը, կազմակերպում է ռեստորանի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների համագործակցությունը
-Պատասխանատու է մասնաճյուղի բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների որակյալ աշխատանքի համար
-Համակարգում է սպասարկող անձնակազմի աշխատանքը, վերահսկում սպասարկման չափանիշների պահպանումը, աշխատողների աշխատանքի որակը
-Վերահսկում է մենեջերների արձագանքը հաճախորդների դժգոհություններին և առաջարկներին
-Կազմակերպում է ամենօրյա ժողովներ շեֆ խոհարարի, մենեջերների և սպասարկող անձնակազմի հետ, որոնց ընթացքում քննարկվում է նախորդ օրվա ընթացքում տեղ գտած խնդիրները և լուծումները
-հանձնարարություններ է տալիս տվյալ օրվա համար, ցուցումներ է տալիս աշխատանքի վերաբերյալ և տեղաբաշխում է անձնակազմը, կատարում է պլանավորում օրվա կտրվածքով
-Մասնակցում է սպասարկող, մաքրության և տեխնիկական անձնակազմի ընտրությանը, կազմակերպում է նրանց ուսուցումը, կատարում է աշխատանքի բաժանում
-Ուսումնասիրում է ռեստորանի հաճախորդների արձագանքները, վերլուծում է բողոքները, ցանկությունները, առաջարկությունները, վերհանում ռեստորանի աշխատանքի թերությունները և սպասարկման տնօրենի հետ համագործակցելով լուծումներ է առաջարկում
-Վերահսկում է անհրաժեշտ ապրանքանյութական ռեսուրսների պաշարների առկայությունը մասնաճյուղում
-Վերահսկում է ռեստորանի ֆինանսական շարժերը՝
-Օրական հաշվետվություն է ներկայացնում սպասարկման տնօրենին ռեստորանի վիճակի , ծախսերի, խնդիրների վերաբերյալ


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Կառավարման փորձ՝ նվազագույնը 4 տարի
-Թիմ ղեկավարելու ունակություն
-Հետևողականություն աշխատանքում
-Պլանավորելու գերազանց ունակություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` hr@yeremyanprojects.com
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Yeremyan Projects runs its businesses exclusively within the framework of its own corporate social responsibility acknowledging and assessing the positive and negative effects and risks thereof to ensure that its business management has a positive impact on the country’s social-economic growth thereby benefiting the sustainable development of society and the business sector. For more information please visit http://yeremyanproject.com/en/about-us.php

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us