Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Վարկային գործակալ Իջևանի մասնաճյուղում
Job Information
Company: ԱՐԵԳԱԿ ՈՒՎԿ ՓԲԸ Location: Հայաստան, Իջևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 08-06-18 00:00 To 24-06-18 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 1 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Վարկային գործակալը պատասխանատու է վարկերի տրամադրման և հավաքագրման ամբողջ գործընթացի համար:


Job Responsibilities
-Իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ
-գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ
-կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները,
-կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը
-աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը
-աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը
-ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները
-իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության, քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական)\ նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին
-ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն
-կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ
-ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ
-հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն
-համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ


Application Procedure
Հետաքրքրված անձինք կարող են դիմել հետևյալ հասցեներից որևէ մեկով.
ՀՀ ք. Իջևան, Գանինի 4, “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ի Իջևանի մասնաճյուղ կամ vacancy@aregak.am էլ. փոստով: Պարզաբանումների համար զանգահարել (0263) 4-52-42հեռախոսահամարով:
Խնդրում ենք որպես վերնագիր նշել “Իջևանի վարկային գործակալ” պաշտոնի անվանումը, պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:
Հարցազրույցի հրավիրվելու են փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
"ԱՐԵԳԱԿ" ՈՒՎԿ ՓԲԸ 2006թ. գրանցվել որպես ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն: “ԱՐԵԳԱԿ”-ը ֆինանսական ծառայություններ է մատուցում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում և Լեռնային Ղարաբաղում: Կազմակերպության գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Երևան քաղաքում: Մանրամասների համար կարող եք ալցելել www.aregak.am կայքէջ:

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us