Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Մերչենդայզեր
Job Information
Company: Anitex LLC Location: Հայաստան, Արտաշատ
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 14-06-18 00:00 To 14-07-18 23:59
Category: Վաճառք Salary: N/A
Experience: 1 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ANITEX Տեքստիլի Ֆաբրիկայում պահանջվում է մերչենդայզեր


ՀՀ ք․Արտաշատ, Գործարանային 1, 0733


Job Responsibilities
-Ապրանքների տեղադրում և դասավորում վաճառքի վայրում։
-Անհրաժեշտ քանակության ապրանքի ապահովում վաճառքի վայրում։
-Ապրանքների ձեռքբերման պայամանագրերի ստորագրման ուղղությամբ անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացում։
-Պատվերների կատարման վերահսկում։
-Անհրաժեշտ փաստաթղթաշրջանառության վարում։
-Տարածքի (համայնք, բնակավայր, առևտրային ընկերություն, և այլն) ուսումնասիրում, որտեղ նախատեսվում է իրականացնել ապրանքների վաճառքներ։
-POS (Point of sale) սխեմայի և գործարար կապերի հաստատում։
-Առևտրային ընկերությունների ղեկավարների հետ բանակցությունների վարում մերչենդայզինիգի միջոցառումների իրականացման նպատակով (օրինակ՝ ապրանքի և ուղեկցող ծառայությունների ներկայացում)։
-Ապրանքի պատշաճ ներկայացում մերչենդայզինիգի հետևյալ գործիքակազմի կիրառմամբ․
-Space-management – ապրանքի այնպիսի դասավորում, որը կխթանի ապրանքի վաճառքը
-POS designing- գովազդային տարրերի տեղադրում POS-ում (պաստառներ, բուկլետներ, վոբլերներ,ապրանքների նմուշներ, դրոշակներ և այլն)։
-Stock-control – ապրանքների անհրաժեշտ և բավարար քանակի հաշվարկում POS-ում, դրանց առկայության ապահովում։
-Առևտրային ընկերությունների ղեկավարների և աշխատակիցների հետ ամուր կապերի հաստատում։
-Առևտրային ընկերությունների համապատասխան աշխատակիցների հետ ապրանքի ձեռքբերման պայմանագրերի ստորագրման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում։
-Պատվերների կատարման ընդհանուր վերահսկում։
-Ապրանքների դասավորման հայեցակարգի պահպանման, ինչպես նաև գովազդային սարքավորումների (էկրանների, դարակների, դարակաշարերի) նպատակային օգտագործման և վիճակի վերահսկում։
-Կիրառման համար ոչ պիտանի գովազդային տարրերի վերանորոգման, փոփոխման ուղղությամբ քայլերի ձեռնարկում։
-Առևտրային ընկերության աշխատակիցների նախապատրաստում և դասընթացների վարում հետևյալ ուղղություններով՝ ապրանքների՝ սպառողների համար կարևոր և հիմնական հատկանիշների ներկայացում, ապրանքների դասավորման հիմնական սկզբունքների պահպանում, վաճառքների խթանման հիմնական գործոնների ներկայացում։
-Պրոմոշն ակցիաների իրականացում։
-Վաճառքների՝ POS-ով շարժին հետևում։
-Ապրանքների վերաբերյալ շաբաթական և ամսական հաշվետվությունների պատրաստում։
-POS-ով վաճառքների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրում՝ հետագա վաճառքների խթանման միջոցառումների իրականացման նպատակով (օրինակ՝ տարբեր մրցույթների անցկացում, զեղչերի տրամադրում վաճառքի բարձր ցուցանիշներ ունեցողներին, ապրանքի վերաբերյալ գովազդային նյութերում POS-ի մասին հիշատակում և այլն)։
-POS տվյալների բազայի ստեղծում (կազմակերպչաիրավական ձևաթղթեր, հասցեներ, ռեկվիզիտներ, հեռախոսահամարներ, առաջատար մասնագետների և ղեկավարների տվյալներ, վաճառքների ծավալներ և այլն)։
-Իրականացված աշխատանքների, գովազդային նմուշների և տարրերի օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում։
-Խանութներում ապրանքի՝ ընկերության կողմից սահմանած մանրածախ գների հետևում և վերահսկում։ Ապրանքի՝ խանութի սահմանած գինը չպետք է գերազանցի ընկերության կողմից սահմանած մանրածախ գինը։ Ապրանքի՝ խանութի սահմանած գինը կարող է ավելի ցածր լինել քան ընկերության կողմից սահմանած մանրածախ գինը միայն դեպքում, եթե վերջինս խանութում ապրանքի համար ամրագրվում է որպես հիմնական գին և որին փոխարինում է նոր ավելի ցածր գինը՝ զեղչով


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն` ֆինանսական, տնտեսագիտական ոլորտներում
-Վերլուծական մտածողություն
-Պատասխանատվության բարձր զգացում
-Ժամանակի պլանավորման և վերջնաժամկետների պահպանման ունակություն
-Հայերենի, ռուսերենի գերազանց տիրապետում, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
-Համակարգչային գիտելիքներ Microsoft Office, 1C իմացություն
-Աշխատանքային փորձ` 1 տարի համապատասխան ոլորտում


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին`
vadim.baghdasaryan@anitex.am
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Anitex LLC is home Textile manufacturing and trade company, the factory is located in Artashat.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us