Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Արտադրամասի / հերթափոխի պետ
Job Information
Company: "Grand Candy" LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 21-01-19 00:00 To 21-02-19 23:59
Category: Արտադրություն Salary: N/A
Experience: 1 year(s) Preferred Age: 25 - 55
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Գրանդ Քենդի ՍՊ ընկերությունն արտադրությունում ղեկավար պաշտոնի հաստիքի համար բարձր աշխատավարձով աշխատանքի է հրավիրում 25-55 տարեկան, ցանկացած արտադրության ոլորտում համապատասխան աշխատանքային փորձ ունեցող անձանց:


Job Responsibilities
-Արտադրամասի արտադրատնտեսական գործունեության պլանավորում
-Արտադրության կազմակերպում և ղեկավարում, որակյալ մրցունակ արտադրանքի բացթողնման ապահովում
-Արտադրամասի աշխատակիցների աշխատանքի համակարգում և ղեկավարում
-Առաջադրանքների հանձնարարում արտադրամասի ինժեներատեխնիկական անձնակազմին
-Հանձնարարված առաջադրանքների նկատմամբ վերահսկողություն
-Արտադրական գործընթացը անհրաժեշտ հումքով, օժանդակ նյութերով ժամանակին ապահովման նկատմամբ վերահսկողություն
-Հումքի, օժանդակ նյութերի պահեստային քանակության պահպանման,դարսարկման կարգի վրա հսկողության իրականացում, պահեստային պահպանման ռեժիմներին /ջերմաստիճան, խոնավություն և այլն/ հետևում
-Պատրաստի արտադրանքի տեղափոխման, պահպանման և հանձնման կանոնների վրա հսկողություն
-Արտադրական գործընթացում բանվորների նպատակահարմար տեղաբաշխման վերահսկողություն
-Հումքի, օժանդակ նյութերի և պատրաստի արտադրանքի ամենօրյա, ամսական և տարեկան հաշվառում, հաշվետվության կազմում և ներկայացում ղեկավարությանը
-Հսկողություն արտադրամասի աշխատակիցների կողմից անվտանգության տեխնիկայի, հակահրդեհային և արտադրական սանիտարիայի, անձնական հիգիենայի կանոնների պահպանմանը
-Նոր արտադրատեսականիների, տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ներդրման համար միջոցառումների ձեռնարկում


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Հաստիքին համապատասխան աշխատանքային փորձը պարտադիր է
Application Procedure
Նշված պայմաններին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ինրենց իննակենսագրականը՝ հայերեն լեզվով, ուղարկել
staff@grandcandy.am էլ. հասցեին կամ զանգահարել՝ 010-44-63-34, 010-44-63-83 հեռախոսահամարներով:
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us