Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Արտադրության ղեկավար
Job Information
Company: Confidential Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 04-12-18 00:00 To 04-01-19 23:59
Category: Արտադրություն Salary: N/A
Experience: 5 year(s) Preferred Age: 30 - 55
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: Male


Job Description
Արտադրության գործընթացի ղեկավարում:


Job Responsibilities
-Ղեկավարում և վերահսկում է արտադրության գործընթացը:
-Կազմակերպում է արտադրության պլանավորման գործընթացը:
-Ղեկավարում է արտադության մեջ ներգրաված ստորաբաժանումները և աշխատակազմին:
-Կազմակերպում մարդկային ռեսուրսների համալրումը:
-Կազմակերպում և վերահսկում է արտադրանքի որակի վերահսկողությունը:
-Կազմակերպում է սարքավորումների անխափան աշխատանքն ու սպասարկումը:
-Իրականացնում է պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Արտադրության բնագավառում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ
-Ղեկավարման հմտություններ


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` prod20.hr@gmail.com :
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us