Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Պահեստի աշխատակից
Job Information
Company: Globbing LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 09-01-20 00:00 To 08-02-20 23:59
Category: Ընդհանուր բնույթի աշխատանք Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: Male


Job Description
Գլոբբինգ ընկերությունը փնտրում է պահեստի աշխատակիցներ՝ իր մեծ թիմին միանալու։


Job Responsibilities
-Կազմակերպել մաքսատանը կամ պահեստում փաթեթների ընդունման գործընթացը,
-Իրականացնել ապրանքի նախնական զննում,
-Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպել և իրականացնել ստացված փաթեթները լուսանկարելու գործընթացը,
-Կազմակերպել համապատասխան դարակում/պահոցում դասավորվելու գորընթացը,
-Կազմակերպել համակարգում ստացված ապրանքները գրանցելու գործընթացը,
-Հետևել ընկերության կողմից մշակված անվտանգության կանոններին,
-Աշխատանքի բնույթից բխող այլ աշխատանքային պարտականություններ


Required Qualifications
-Բակալավրի աստիճան,
-Աշխատասիրություն և պատրաստակամություն,
-Թիմում աշխատելու կարողություն:


Application Procedure
Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել CV
careers@globbing.com էլ. հասցեին։
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Globbing LLC, a fast growing American based company has already launched in Armenia. Prominent for revolutionary and innovative approaches, attitudes and its ambitions to operate around the world, the company aims at creating complete new shopping experience for the people around the globe. Due enormous speed of growth, we are actively recruiting talented professionals to replenish our team of enthusiastic forward thinkers with the best of the best, who will share, embrace, cherish and build up to the company culture, its vision, goals and mission.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us