Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ
Job Information
Company: Vardanants CIM Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 24-01-19 00:00 To 24-02-19 23:59
Category: Մարդկային Ռեսուրսներ, Կադրեր Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Մագիստրոսի կոչում Preferred Gender: Female


Job Description
Վարդանանց ՆԲԿ-ն հայտարարում է մրցույթ մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետի թափուր հաստիքը համալրելու համար:


Job Responsibilities
-ՀՀ ԱՕ համաձայն աշխատակիցների անձնական գործերի վարում
-ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքային/ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, համաձայնագրերի, անհատական և ներքին իրավական ակտերի կազմում, հաշվառում և արխիվացում
-Աշխատակիցների աշխատանքային պարտականությունների նկարագրությունների կազմում և ընթացիկ խմբագրում
-Աշխատակիցների արձակուրդների ժամանակացույցի կազմում և վերահսկում
-Աշխատակիցների հաճախելիության վերահսկում
-Ամսական աշխատաժամանակի տեղեկագրի կազմում
-Աշխատակիցների տվյալների մուտքագրում համապատասխան ծրագրեր, էլեկտրոնային բազայի վարում
-Թափուր աշխատատեղերի համալրման ողջ գործընթացի վարում ՝ հայտարարությունների մշակում, ռեզյումեների նախնական դիտարկում, հարցազրույցների կազմակերպում և անցկացում, թեստավորում, փորձաշրջանի վերահսկում
-Պահանջվող գերակա ուղղություններով թեկնածու մասնագետների բազայի ստեղծում և վարում
-Աշխատակիցներին մոտիվացնող գործողությունների մշակում, ներդնում
-Տեղեկանքների և լիազորագրերի կազմում
-Նամակագրության վարում
-Նոր հաստատված կամ փոփոխված ներքին կարգերի, ընթացակարգերի և գործելակարգերի ծանուցում աշխատակիցներին, ռեեստրի վարում
-Մարդկային ռեսուրսներին վերաբերող հաշվետվությունների կազմում


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում
-ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության գերազանց իմացություն
-Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
-MS Office ծրագրի իմացություն
-ՀԾ ծրագրի իմացություն
-Հարցազրույց վարելու հմտություն
-Հաղորդակցման հմտություն
-Թիմային աշխատանքի ունակություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` hr@vardanants.am ՝ թեմա (subject) դաշտում նշելով պաշտոնի անվանումը՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ։
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
The Vardanants Center for Innovative Medicine (VCIM) was founded in 2005 to improve the quality of ambulator services for the citizens insured under the programVMI (volunteer medical insurance). Having started from three consultation rooms and five staff physicians currently VCIM is turned into a certified multidisciplinary academic primary care institution with wide range of medical, educational and assistance services. Please visit:www.vardanants.am for more information.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us