Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ
Job Information
Company: "Grand Candy" LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 24-01-19 00:00 To 24-02-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 2 year(s) Preferred Age: 25 - 50
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
"Գրանդ Քենդի" ՍՊ ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում 25-50 տարեկան, բարձրագույն տնտեսագիտական կրթությամբ, փորձառու ֆինանսիստ-տնտեսագետների՝ ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետի թափուր հաստիքը զբաղեցնելու նպատակով:


Job Responsibilities
-Ընկերության ֆինանսական ռեսուրսների շրջանառության կառավարում, արտադրանքի արտադրության և իրացման պրոցեսում բոլոր տեսակի ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործման, առավելագույն շահույթ ստանալու նպատակով տնտեսական սուբյեկտների միջև ծագող

-ֆինանսական հարաբերությունների կարգավորում գործող շուկայի պայմաններում:

-Ապահովել ընկերության ֆինանսական ռազմավարության մշակումը և նրա ֆինանսական կայունությունը:

-Մասնակցել արտադրանքի իրացման պլանների, կապիտալ ներդրումների, արտադրանքի ինքնարժեքի և արտադրության շահութաբերության պլանավորման նախագծերի մշակմանը, ղեկավարել շահույթի և շահութահարկի հաշվարկման աշխատանքները:

-Որոշել ընկերության արտադրատնտեսական գործունեության ֆինանսավորման աղբյուրները, ներառյալ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ վարկավորումը, փոխառու միջոցների ներգրավումը, սեփական միջոցների օգտագործումը, իրականացնել ֆինանսական շուկաների ուսումնասիրություն, գնահատել յուրաքանչյուր աղբյուրի ֆինանսական հնարավոր ռիսկերը և մշակել առաջարկություններ այն նվազագույնի հասցնելու համար:

-Իրականացնել ընկերության ներդրումային քաղաքականությունը և ակտիվների կառավարումը, որոշել նրանց օպտիմալ կառուցվածքը, առաջարկություն մշակել ակտիվների փոփոխության կամ լիկվիդացման մասին, իրականացնել ֆինանսական ներդրումների վերլուծություն և նրանց արդյունավետության գնահատում:

-Իրականացնել շրջանառու միջոցների նորմատիվների և նրանց շրջանառության արագացման միջոցառումների մշակումը:

-Վերլուծել ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, մասնակցել առաջարկությունների մշակմանը՝ ուղղված վճարունակության ապահովմանը, չօգտագործվող ապրանքանյութական արժեքների առաջացման և լիկվիդացման նախազգուշացմանը,արտադրության շահութաբերության բարձրացմանը, շահույթի ավելացմանը, արտադրական ծախսերի նվազմանը և արտադրանքի իրացմանը,
-ֆինանսական կարգապահության ամրապնդմանը:

-Իրականացնել վերահսկողություն ֆինանսական պլանի և բյուջեի, արտադրանքի իրացման պլանի, շահույթի և մյուս ֆինանսական ցուցանիշների պլանի կատարման, իրացում չունեցող արտադրանքի արտադրության դադարեցման, դրամական միջոցների ծախսման, սեփական և փոխառու շրջանառու միջոցների նպատակային օգտագործման նկատմամբ:

-Ղեկավարել բաժնի աշխատողների աշխատանքը:


Required Qualifications
-Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
-MS Office-ի լավ իմացություն
-Աշխատանքային փորձն արտադրության ոլորտում կդիտվի առավելություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` staff@grandcandy.am : Կարող եք զանգահարել գործատուին հետևյալ հեռախոսահամարով`010 446634, 010 446383.
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us