Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Գլխավոր քիմիկ-տեխնոլոգ
Job Information
Company: Confidential Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 31-01-19 00:00 To 28-02-19 23:59
Category: Սննդի արտադրություն Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: 30 - 40
Education: Մագիստրոսի կոչում Preferred Gender: Male


Job Description
Ոգելից և ոչ ոգելից ըմպելիքների արտադրության տեխնոլոգիական և լաբորատոր գործընթացների ղեկավարում


Job Responsibilities
-Մշակում է ըմպելիքների նոր արտադրատեսակների ռեցեպտուրան
-Ղեկավարում է հումքերի և պատրաստի արտադրանքի նմուշառման օրգանոլեպտիկ, միկրոբիոլոգիական և ֆիզիկաքիմիական լաբորատոր անալիզների գործընթացները
-Իրականացնում է փորձարկումների արդյունքների գրանցումները, հաշվարկները և արդյունքների վերլուծությունները
-Վերահսկում է ըմպելիքների արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսների համապատասխանությունը հաստատված ստանդարտներին
-Ղեկավարում է արտադրական ողջ գործընթացի որակի կառավարումը(մուտքային հսկողություն, տեխնոլոգիական գործընթացների վերահսկում, պատրաստի արտադրանքի որակի հսկում)
-Կազմակերպում է պատրաստի արտադրանքի բնութագրումների ստուգումները և փաստաթղթավորումը(սերտիֆիկացում, հայտարարագրում)
-Մշակում է տեխնոլոգիական գործընթացների արդիականացման և արտադրանքի փորձարկման նոր մեթոդներ
-Ներկայացնում է կատարած աշխատանքների հաշվետվությունները
-Ղեկավարում է համապատասխան ստորաբաժանման աշխատանքները
-Իրականացնում է պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ


Required Qualifications
-Բարձրագույն մասնագիտական կրթությու(սնդամթերքի տեխնոլոգիա, կամ՝ քիմիկ)
-Առնվազն 3 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
-Ոլորտը կարգավորող օրենսդրության և նորմատիվ-տեխնոլոգիական փաստաթղթերի տիրապետում
-Սննդամթերքի անվտանգության ստանդարտների և որակի ապահովման նորմերի իմացություն
-Արտադրության տեխնոլոգիական սխեմաների և ռեցեպտուրայի մշակման փորձ
-Ղեկավարման և կազմակերպչական հմտություններ


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն hr.acua3@gmail.com Էլ. հասցեին:
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us