Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Accountant
Job Information
Company: Art Lunch Location: Armenia, Yerevan
Employment Type: Full Time Open Dates: 05-02-19 00:00 To 05-03-19 23:59
Category: Banking, Accounting, Financial Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Bachelor Degree (BS) Preferred Gender: --------


Job Description
We are seeking for a qualified Accountant to join our team.


Job Responsibilities
-Ensure that all necessary documents are requested, collected, and compiled
-Review corporate and personal income tax returns to ensure accuracy
-Maintain compliance with all state and federal regulations at all times


Required Qualifications
-Chief Accountant Requirements
-Excellent knowledge of E-invoicing system
-Excellent knowledge of Tax Service system
-Excellent knowledge of Armenian Software system
-Knowledge of 1C system will be a privilege
-Qualifications
-Bachelor’s degree in relevant field
-Minimum 3 years’ experience as an accountant
-Excellent knowledge of Armenian and Russian languages
-Knowledge of English will be an asset
-Computer skills, including Microsoft Office and databases
-Consistent, accurate, and thorough with an eye for details


Application Procedure
Interested candidates should send their resumes to hr@artlunch.am by indicating
“Accountant” in the Subject line. Only shortlisted candidates will be invited for the interview.
Please, clearly mention that you have heard about this position from JobFinder.am career portal.


About Company
Արտ Լանչը կաֆետերիաների ամենամեծ ցանցն է Հայաստանում Արտ Լանչը ներկայացված է Վրաստանում, Ղազախստանում և Ռուսաստանում Մասնագիտացված լինելով հանրային սննդի ոլորտում, հատկապես սննդի ամենօրյա մատուցման մեջ, Արտ Լանչի գործունեությունը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների վրա.  Կերակրատեսակների ամենօրյա փոփոխվող տեսականի  Սրահի և սպասքի մաքրություն  Թարմ և առողջարար սնունդ  Անհատական վերաբերմունք յուրաքանչյուր հաճախորդին  Արագ արձագանք հաճախորդների առաջարկներին

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us