Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Հաշվապահ
Job Information
Company: ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 06-02-19 00:00 To 06-03-19 23:59
Category: Հաշվապահ Salary: N/A
Experience: 2 year(s) Preferred Age: 25 - 38
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Իրականացնել ընկերության դրամական հոսքերի, դեբիտորական, կրեդիտորական պարտքերի, ներմուծման և արտահանման հաշվառում, ինքնարժեքի և գնագոյացման հաշվարկ, ծախսերի հաշվառում:


Job Responsibilities
-Իրականացնել հաշվապահական հաշվառման գործընթացը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան՝ ելնելով կազմակերպության գործունեության առանձնահատկություններից և կառուցվածքից
-Ապահովել աշխատողների աշխատավարձի, աշխատավարձին
-հավասարեցված վճարների և այլ վճարների հաշվարկման աշխատանքները
-Ապահովել դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառումը
-Իրականացնել վճարային փաստաթղթերի կազմումը և քաղվածքների ձևակերպումը
-Կազմել ընկերության դրամարկղի, հաշվարկային և արտարժույթային հաշիվների ամփոփագրերը
-Իրականացնել ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների ինքնարժեքի հաշվառումը
-Իրականացնել ծախսերի հաշվառում՝ ըստ կատեգորիաների
-Վարել ապրանքանյութական շարժ
-Կատարել ընկերության հիմնական միջոցների հաշվառում
-Սահմանված ժամկետներում կազմել և ներկայացնել հաշվետվություններ
-Կատարել ղեկավարության կոմից հանձնարարվող նմանատիպ այլ աշխատանքներ


Required Qualifications
- Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն
-Հաշվապահական ձևակերպումների, ՀՀ հարկային օրենսդրության հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների իմացություն
-Աշխատանքը պահանջում է ունենալ տվյալ ոլորտի առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ
-Գրական հայերենի, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների պարտադիր իմացություն
-Համակարգչային ծրագրերի(Excel, Word, ՀԾ, E-invocing, Taxservice) իմացություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` careers@imexgroup.am Էլ. հասցե Կարող եք զանգահարել գործատուին հետևյալ հեռախոսահամարով`011288641; 055 507807.
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
«ԻՄԷՔՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն հանդիսանում է ներքին հարդարման շինարարական նյութերի, ջեռուցման սարքերի խոշորագույն ներկրողը Հայաստանում: Ընկերությանն է պատկանում ավելի քան 30 խանութներից բաղկացած ցանցը Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում, Արտաշատում եվ Հայաստանի այլ քաղաքներում, որոնք սպառողին են ներկայանում «Կերամիկա», «Իդեալ համակարգ», «Thermotech» ապրանքանիշերով:





Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us