Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ավագ մասնագետ-աուդիտոր
Job Information
Company: Ameriabank CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 26-02-19 00:00 To 26-03-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: Մրցակցային
Experience: 2 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄԸ` Ներքին աուդիտի դեպարտամենտ, ՏՏ աուդիտի ծառայություն

ՊԱՇՏՈՆԸ` Ավագ մասնագետ-աուդիտոր

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
•հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
•արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
•մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ`
Կատարում է բանկի տնօրենների խորհրդի կողմից հաստատված տարեկան աշխատանքային պլանին համաձայն և Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների սահմաններում ստուգումներ և ներկայացնում է հաշվետվություններ ստուգման արդյունքների վերաբերյալ

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն


Job Responsibilities
-Ուսումնասիրել Բանկի համակարգչային տեխնիկայի և ցանցերի համապատասխանությունը ՀՀ ԿԲ պահանջներին
-Ներկայացնել առաջարկություններ հայտնաբերված թերությունների և բացթողումների վերացման ուղղությամբ, իրականացնել դրանց կատարման հսկողությունը
-Իրականացնել Բանկի տեղեկատվական համակարգերի ստուգում,պարբերաբար ուսումնասիրել Բանկի ՏՏ ստանդարտները, գործընթացներն ու կարգերը և ներկայացնել առաջարկություններ հայտնաբերված թերությունների և բացթողումների վերացման ուղղությամբ
-Իրականացնել ՏՏ և ավտոմատացման վարչության կողմից ընդունված ընթացակարգերով նախատեսված պրոցեսների համապատասխանության ստուգում
-Իրականացնել ՏՏ գծով պատահարների ուսումնասիրում և անվտանգության շրջանակների հնարավորինս ընդլայման վերաբերյալ ներկայացում է առաջարկություններ
-Իր պարտականությունների պատշաճ կատարման համար, ստուգման աշխատանքներ իրականացնելիս ցուցաբերել շրջահայացություն և գաղտնապահություն
-Ապահովել ստորաբաժանումներից ստացված փաստաթղթերի պատշաճ պահպանումը և վերադարձը
-Պարտավոր է բացահայտված խախտման կամ թերացման յուրաքանչյուր փաստի մասին բանկային օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում գրավոր տեղեկացնել ներքին աուդիտի դեպարտամենտի ղեկավար/Գլխավոր աուդիտորին
-Կատարել տեղեկատվության պահպանման հուսալիության եւ մշակման էլեկտրոնային համակարգերի անվտանգության և աշխատանքի անընդհատության գնահատում, իրականացնել վճարային ու տեղեկատվական համակարգերի հուսալիության, պահուuտային համակարգի աշխատունակության, համակարգչային տեխնիկայի և uերվերների շահագործման անվտանգության, աշխատանքի անընդհատության գնահատում
-Պարբերաբար ծանոթանալ ՏՏ առնչվող օրենսդրական փոփոխություններին, կատարել ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Բանկային, ֆինանսական համակարգում կամ ՏՏ ոլորտում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային գործունեության փորձ
-Մասնագիտական և ՏՏ գծով համապատասխան որակավորում ցանկալի է
-ՏՏ ոլորտի միջազգային ստանդարտներին (օրինակ Cobit, ISO 27001), խնդիրներին, տեխնոլոգիաներին ու լուծումներին հստակ տիրապետում
-Microsoft Windows Server, , SQL server, Microsoft Office, պարտադիր իմացություն,ՀԾ-Բանկ 4.0, Cisco system, ծրագրավորման լեզուների և կիրառական այլ ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
-ՀՀ ԿԲ համապատասխան ներքին աուդիտի կամ միջազգային CIA, CISA որակավորման վկայական
-Ինքնակատարելագործման և նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու ցանկություն
-Լավ վերլուծական հմտություններ
-Թիմում աշխատելու գերազանց կարողություն
-Սուղ ժամկետներում աշխատելու կարողություն


Application Procedure
Աշխատատեղին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել դիմում-հայտը, կցել CV-ն, նշելով աշխատանքային փորձը, որակավորումը և այն անձանց տվյալները, որոնք կարող են երաշխավորություն տալ, և ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեին` hr.ic@ameriabank.am :
Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել պաշտոնի անվանումը:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Ameriabank is a corporate bank with integrated investment-banking and a limited number of retail banking services. The united team of Ameriabank and Ameria Group Companies provides individual financial-banking solutions. We carve out paths for improvement of your business and lifestyle, via both traditional and alternative, hyper-advanced banking technologies.
Additional Files
Name Surname_Application Form.doc  (Download)Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us