Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Աուդիտոր
Job Information
Company: Ameriabank CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 26-02-19 00:00 To 26-03-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: Մրցակցային
Experience: 2 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄԸ` Ներքին աուդիտի դեպարտամենտ, ՏՏ աուդիտի ծառայություն

ՊԱՇՏՈՆԸ` Աուդիտոր

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
•հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
•արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
•մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ`
կատարում է բանկի տնօրենների խորհրդի կողմից հաստատված աշխատանքային պլանին համաձայն և Ներքին աուդիտի ծառայության ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների սահմաններում ստուգումներ և ներկայացնում է հաշվետվություններ ստուգման արդյունքների վերաբերյալ:

ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն


Job Responsibilities
-Ներկայացնել առաջարկություններ հայտնաբերված թերությունների և բացթողումների վերացման ուղղությամբ, իրականացնել դրանց կատարման հսկողությունը
-Պատշաճ կերպով կատարել պարտականությունները, ստուգման աշխատանքներ իրականացնելիս ցուցաբերել շրջահայացություն և գաղտնապահություն, ապահովել ստորաբաժանումներից ստացված փաստաթղթերի պատշաճ պահպանումը և վերադարձը
-Բացահայտել խախտումները և թերացումները, յուրաքանչյուր փաստի մասին բանկային օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում գրավոր տեղեկացնել ներքին աուդիտի ծառայության ղեկավար/Գլխավոր աուդիտորին
-Հայտնել ցանկացած անձնական շահագրգռվածության մասին, ինչը կարող է խանգարել նրան տվյալ օղակում անկախ և անկողմնակալ ստուգում իրականացնելիս
-Կատարել ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից տրված այլ հանձնարարականներ


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Նվազագույնը 2 տարվա աշխատանքային գործունեության փորձ Բանկային կամ ֆինանսական համակարգում
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
-ՀՀ ԿԲ համապատասխան ներքին աուդիտի որակավորման վկայական
-Ինքնակատարելագործման և նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու ցանկություն
-Լավ վերլուծական հմտություններ
-Թիմում աշխատելու գերազանց կարողություն
-Սուղ ժամկետներում աշխատելու կարողություն


Application Procedure
Աշխատատեղին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել դիմում-հայտը, կցել CV-ն, նշելով աշխատանքային փորձը, որակավորումը և այն անձանց տվյալները, որոնք կարող են երաշխավորություն տալ, և ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեին` hr.ic@ameriabank.am :
Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել պաշտոնի անվանումը:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Ameriabank is a corporate bank with integrated investment-banking and a limited number of retail banking services. The united team of Ameriabank and Ameria Group Companies provides individual financial-banking solutions. We carve out paths for improvement of your business and lifestyle, via both traditional and alternative, hyper-advanced banking technologies.
Additional Files
Name Surname_Application Form.doc  (Download)Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us