Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալ
Job Information
Company: "Grand Candy" LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 04-03-19 00:00 To 04-04-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 5 year(s) Preferred Age: 30 - 50
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
«Գրանդ Քենդի» ՍՊ ընկերությունը գլխավոր հաշվապահի տեղակալի թափուր հաստիքը զբաղեցնելու նպատակով աշխատանքի է հրավիրում մինչև 50 տարեկան, համապատասխան բարձրագույն կրթությամբ անձանց:


Job Responsibilities
- Ոչ ընթացիկ և ընթացիկ ակտիվների հաշվառման գծով զբաղված հաշվապահների աշխատանքների կանոնակարգում և հսկում,
-աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով զբաղված հաշվապահների աշխատանքների կանոնակարգում և հսկում,
-եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի հաշվարկների և վիճակագրական հաշվետվությունների ստուգում,
-ընկերության կողմից ստացված և մատուցված ծառայությունները հաշվառող հաշվապահի աշխատանքների կանոնակարգում և հսկողություն,
-պատրաստի արտադրանքի իրացումների և վերադարձի գծով զբաղված հաշվապահների աշխատանքների կանոնակարգում և հսկում,
-գնորդների և մատակարարների գծով դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հսկողություն,
-բանկերի և դրամարկղի միջոցով կատարվող գործարքների հսկողություն,
-ընկերության կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքների նկատմամբ ֆինանսական հսկողություն,
-ընկերության կողմից կնքվող պայմանագրերի ֆինանսական մասի ուսումնասիրություն,
-ավտոտրանսպորտային միջոցների պարտադիր ապահովագրության գծով ստացվելիք փոխհատուցման գումարների հաշվառում,
-ԱԱՀ-ի և ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկների կազմում և ներկայացում,
-ՀՀ օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի, մասնավորապես հարկային օրենսդրության մեկնաբանություններ,
-ղեկավարության և գլխավոր հաշվապահի կողմից տրվող այլ առաջադրանքների կատարում:


Required Qualifications
-Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն,
-Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ՝գլխավոր հաշվապահի կամ գլխավոր հաշվապահի տեղակալի հաստիքում,
-ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսգրքի իմացություն,
-Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների իմացություն,
-1C, MS Office գերազանց իմացություն,
-Հաշվապահի կամ աուդիտորական որակավորման վկայականի առկայությունը ցանկալի է:


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` staff@grandcandy.am Կարող եք զանգահարել գործատուին հետևյալ հեռախոսահամարով` 010 446334, 010 446383.
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us