Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Գործադիր տնօրենի օգնական-թարգմանիչ
Job Information
Company: Armeconombank OJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 16-04-19 00:00 To 22-04-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
"ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ" ԲԲԸ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆ-ԹԱՐԳՄԱՆԻՉԻ ԹԱՓՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


Job Responsibilities
-Բանկի Գործադիր տնօրենի ամենօրյա ընթացիկ գործունեության արդյունավետության ապահովում
-Գործադիր տնօրենի աշխատանքային գրաֆիկին հետևում,հեռախոսազանգերին պատասխանում, հյուրերի դիմավորում, քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպում և այլ հանձնարարականների կատարում
-Բանկը ներկայացնող և այլ համապատասխան նյութերի, թղթակցությունների, հաշվետվությունների, արձանագրությունների թարգմանություններ, տպագրություն
- Համաժամանակյա թարգմանություն


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)
-Աշխատանքային փորձը ցանկալի է

-Հմտություններ
-Պարտաճանաչություն
-Օրինապահություն և հուսալիություն
-Հաղորդակցվելու կարողություն և համագործակցելու ունակություն
-Կազմակերպվածություն և աշխատանքի պլանավորում
-Վերլուծելու, առողջ դատելու ընդունակություն և զգոնություն
-Թիմում աշխատելու ունակություն
-Ճկունություն
-Նախաձեռնողականություն և վճռականություն
-Աշխատանքային խնդիրները լուծելու ունակություն

-Տեխնիկական հմտություններ
-MS Excel, MS Word ծրագրերի լավ իմացություն

-Լեզվի իմացություն
-Հայերեն-գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն


Application Procedure
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկե լ hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն թեստավորման համար ընտրվածները:
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս հայտարարության մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive package of bank services. Armeconombank, OJSC actively cooperates with International financial and credit Institutions in realization of a number of credit programs

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us