Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Իրավաբան
Job Information
Company: Yeremyan Projects Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 11-05-19 00:00 To 11-06-19 23:59
Category: Իրավական Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
N/A


Job Responsibilities
-Մշակել և պատրաստել Ընկերությանն անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթեր՝ պայմանագրեր, համաձայնագրեր, ակտեր և լիազորագրեր
-Ընկերության անունից հանդես գալ պետական և կառույցներում և մասնավոր կազմակերպություններում ուսումնասիրելով նաև վերջիններիս հետ կնքվելիք պայմանագրերը
-Ուսումնասիրել Ընկերությանը ներկայացված փաստաթղթերը և տրամադրել դրանց հետ կապված իրավաբանական կարծիքներ և եզրակացություններ
-Իրականացնել Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրերի արխիվացում և հաշվառում
-Ուսումնասիրել նոր օրինագծերը, օրենքի փոփոխությունները և դրանցից բխող իրավական հետևանքները
-Ուսումնասիրել և վերլուծել իրավական խնդիրները և հարցերը, դրանց հիման վրա ներկայացնել բարելավման առաջարկներ
-Ընկերության տարբեր ստորաբաժանումներին մատուցել ընթացիկ տրամադրել ընթացիկ իրավաբանական խորհրդատվություն և աջակցություն


Required Qualifications
-Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
-Առնվազն երեք տարվա աշխատանքային փորձ իրավաբանության ոլորտում
-Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն
-Իրավական փաստաթղթեր և քաղաքականություններ մշակելու, վերլուծելու և մեկնաբանելու փորձ
-Պետական և նոտարական մարմինների հետ շփման հմտություններ
-Սեղմ ժամկետներում աշխատանքների կատարման հմտություն
-Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն
-Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ
-Պատասխանատվության բարձր զգացում
-Վերլուծական մտածողություն


Application Procedure
Ինքնակենսագրությունները ուղարկել hr@yeremyanprojects.com էլ. հասցեին` անպայման նշելով պաշտոնը, որի համար դիմում եք
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
http://yeremyanproject.com/en/about-us.php

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us