Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job

Իրավաբանի օգնական
Job Information
Company: Confidential Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 29-05-19 00:00 To 29-06-19 23:59
Category: Իրավաբանի օգնական Salary: N/A
Experience: 1 year(s) Preferred Age: 23 - 27
Education: Մագիստրոսի կոչում Preferred Gender: Male


Job Description
Իրավաբանի մասնագիտական հանձնարարությունների կատարում:


Job Responsibilities
-Ձեռք է բերում իրավաբանի հանձնարարած թեմաներին առնչվող տեղեկությունները` համապատասխան աղբյուրներից, իրականացնում է իրավաբանական հետազոտություններ:
-Իրավաբանի հանձնարարությամբ կատարում է միջազգային պայմանագրերի մշակման, կազմման և փորձաքննության հետ առնչվող աշխատանքներ:
-Մշակում է իրավաբանի հաստատմանը ներկայացվող իրավաբանական փաստաթղթերի նախագծեր:
-Կատարում է իրավական ակտերի իրավաբանական փորձաքննություն:
-Պարբերաբար իրավաբանին է ներկայացնում ոլորտին առընչվող` ընդունված, ուժի մեջ մտած, փոփոխված նորմատիվ իրավական ակտերի մասին տեղեկատվություն:
-Իրականացնում է իրավաբանական փաստաթղթերի հաշվառումը:
-Պատասխանատվություն է կրում իրավաբանի կողմից ուղարկված և իրավաբանին ուղղված նամակագրության և թղթակցության համար:
-Իրավաբանաին ներկայացնում է իր կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը:
-Իրականացնում է պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ:


Required Qualifications
-Աշխատանքային փորձ` առնվազն 1 տարի
-Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն
-Անգլերեն լեզվի գերազանց իմացություն` բանավոր և գրավոր
-Ռուսերեն լեզվի գերազանց իմացություն՝ գրավոր և բանավոր
-Միջազգային իրավունքի և առևտրի հիմնական սկզբունքների տիրապետում
-ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրության, Քաղաքացիական օրենսդրության, Քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության տիրապետում
-Տեղեկատվության և փաստաթղթերի մշակման եղանակների իմացություն` համակարգչային տեխնիկայի և կապի միջոցների կիրառմամբ:


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` hr.acua3@gmail.com
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us