Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ներքին վերահսկողության/համապատասախանության մասնագետ
Job Information
Company: Byblos Bank Armenia CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 05-06-19 00:00 To 05-07-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: Մրցունակ աշխատավարձ և նպաստներ
Experience: 2 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Ներքին վերահսկողության/համապատասախանության մասնագետ


Job Responsibilities
-Բանկում արդյունավետ համապատասխանության ծրագրի մշակում և իրականացում
-Բանկի՝ ներքին ընթացակարգերի/քաղաքականության և հաշվետվողականության համապատասխանության մոնիտորինգի իրականացում
-Բանկի ներքին ընթացակարգերի պարբերական մոնիտորինգի իրականացում հավաստիանալու համար, որ դրանք թարմացված են և համապատսխանում են Խմբի և ՀՀ օրենսդրության պահանջներին
-Բանկում ստեղծված օրենքների և կանոնակարգերի բազայի վարում և պատշաճ թարմացում
-Բիզնես գործուենեւթյան կամ իրավական համակարգի փոփոխության վերլուծություն դրանց համապատասխանության ռիսկը գնահատելու նպատակով
-Բանկի տարբեր ստորաբաժանումներ և մասնաճյուղեր տեղում այցելությունների միջոցով նրանց օրենքների և կանոնակարգերի համապատասխանության գնահատում, ինչպես նաև հնարավոր համապատասխանության ռիսկերի վերհանում
-Օրենսդրության և լավագայուն փորձի համապատասխան բանկի աշխատակիցների վերապատրաստում
-Իրավական համապատասխանության վերաբերյալ աշխատակիցների հարցերին արձագանքում
-Համապատասխանության վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստում և Խմբի Համապատասխանության բաժնի ղեկավարին տրամադրում
-ՓԼ/ԱՖ օրենսդրության և ժամանկակից միտումների իմացություն
-Գործարքների մոնիտորինգ և վերլուծություն,անհրաժեշտության դեպքում հաճախորդների պատշաճ և հավելյալ ուսւոմնասիրություն
-Այլ պարտականությունների կատարում


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, իրավաբանության կամ բիզնեսի կառավարման ոլորտում
-ՀՀ ԿԲ Աուդիտորի վկայականի առկայությունը ցանկալի է
-Առնվազն 2 տարվա համապատասխան բանկային փորձ
-Թիմային աշխատանքի հմտություններ
-Բանակցելու և շփման գերազանց հմտություններApplication Procedure
Համառոտ կենսագրությունը (CV) կարող եք ուղարկել
recruitmentarmenia@byblosbank.com hասցեին: Նամակի «subject» տողում անհրաժեշտ է նշել աշխատատեղը, որի համար դուք հավակնում եք: Ընտրված թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Byblos Bank Armenia is a member of Byblos Bank Group which is a universal financial institution operating in twelve countries and providing all kind of financial services to commercial and retail customers. Group activity is led and supervised by the Head Company Byblos Bank SAL, based in Lebanon.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us