Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job

Ավտոտնտեսության վարիչ
Job Information
Company: Confidential Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 10-06-19 00:00 To 10-07-19 23:59
Category: Այլ Salary: N/A
Experience: 2 year(s) Preferred Age: 30 - 55
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: Male


Job Description
Կազմակերպության ավտոտնտեսության աշխատանքների կազմակերպում և ղեկավարում:


Job Responsibilities
-Կազմակերպում է կազմակերպության ավտոնտեսության անխափան աշխատանքը
-Ապահովում է տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սարքին վիճակը` ժամանակին կազմակերպում զննումները և վերանորոգումները, ինչպես նաև` ոչ սարքին և չօգտագործվող տրանսպորտային միջոցների օտարման միջոցառումները
-Կազմակերպում է պահանջվող ավտոպահեստամասերով ապահովվածությունը
-Վերահսկում է վառելիքի և յուղերի ապահովվման և բաշխման աշխատանքները
-Հաշվապահություն է ներկայացնում ստորաբաժանման տնտեսական գործունեությանն առնչվող հաշվետվություններ ու պահանջվող այլ փաստաթղթեր
-Իրականացնում է պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ


Required Qualifications
-Համապատասխան աշխատանքային փորձ` առնվազն 2 տարի
-Ավտոտրանսպորտային ոլորտին առնչվող օրենսդրության և իրավական ակտերի իմացություն
-Տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքների, նշանակությունների, առանձնահատկությունների, տեխնիկական շահագործման տվյալների և կանոնների իմացություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` hr.acua3@gmail.com
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us