Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Գրասենյակային մենեջեր
Job Information
Company: C&F Co LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 18-07-19 00:00 To 24-07-19 23:59
Category: Վարչական/Գրասենյակային Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: Female


Job Description
<<Սի Ընդ Էֆ Քո>> ՍՊԸ-ն փնտրում է գրասենյակային մենեջեր (իգական սեռի), ով պատասխանատու կլինի ամենօրյա գրասենյակային գործառույթների և պատշաճ աշխատանքային միջավայրի կազմակերպման համար:Job Responsibilities
-Տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն աշխատակազմին
-Պատասխանել ընդունարանի հեռախոսազանգերին, իրականացնել կազմակերպության մուտքային և ելքային նամակագրությունը, հեռախոսազանգերն ու նամակները վերահասցեավորել ըստ ստորաբաժանումների
-Կազմակերպել և վերահսկել գրասենյակի անխափան փաստաթղթաշրջանառությունը
-Ըստ անհրաժեշտության իրականացնել նաև այլ ադմինիստրատիվ գործառույթներ


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների լավ իմացություն
-Համակարգչային գիտելիքներ /MS Օffice/
-Հաղորդակցման հմտություններ
-Պարտաճանաչ
-Ճկուն
-Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ


Application Procedure
Նշված պահանջներին համապատասխանելու դեպքում կարող եք Ձեր ինքնակենսագրականը (CV) ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեին՝ career@cfcom.am ՝ ՊԱՐՏԱԴԻՐ նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք:
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Company "C & F Co" LLC was founded in 2004. We are proud to state that there were at the origin of modern Armenian market of cosmetics and household products, actively participating in its construction and development. And to this day remains one of the leading companies in this sector of the market, despite its rapid development in recent years. Our company is the distributor in Armenia, the world famous brands "Unilever", "Henkel", "Schwarzkopf", "Concern "Kalina", "Selpak", "Adidas". We offer our clients a full range of products, which meet current market requirements, as well as capable of satisfying the most demanding requirements – modern manufacturing technologies, stylish packaging, convenience in everyday use, a wide coverage of price segments, and the optimal price-performance ratio. All products have the necessary certificates of compliance and regularly tested health services. With an efficient assortment and pricing policies, conduct promotions, attentive to its customers and end users, the company managed to achieve a successful and stable operation, but also registered themselves in the Armenian as effective distributor in abnormal market conditions. The Company's strategy is designed to enhance the product portfolio, which in turn will allow the company to achieve the main goal - to achieve high availability of high quality products for the population of Armenia.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us