Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Տնտեսական գծով պատասխանատու
Job Information
Company: Digitain Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 05-07-19 00:00 To 05-08-19 23:59
Category: Վարչական/Գրասենյակային Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: -------- Preferred Gender: --------


Job Description
Դիջիթեյնը փնտրում է պարտաճանաչ, պատրաստակամ և աշխատանքային փորձով Տնտեսական Գծով Պատասխանատու:


Job Responsibilities
-Մշտապես հետևել գրասենյակին պատկանող գույքի և տեխնիկայի պահպանմանն ու նպատակային շահագործմանը
-Իրականացնել վերահսկողություն բանվորների, արհեստավորների, փականագործների, էլեկտրիկների թիմի/աշխատանքի նկատմամբ
-Պատասխանատու լինել կազմակերպության ներսում տնտեսական հարցերի բնականոն ընթացքի համար, լուծել առաջացած տնտեսական խնդիրները
-Կազմել հաշվետվություններ կատարված աշխատանքի վերաբերյալ


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթությունը ցանկալի է
-Համակարգչային գիտելիքներ
-Նմանատիպ աշխատանքային փորձ
-Պատրաստակամ և պարտաճանաչ անձնավորություն
-Տնտեսական խնդիրների լուծման վարպետություն
-Արագ կողմնորոշվելու և ժամկետները պահպանելու կարողություն
-Վարորդական վկայականի առկայություն
-Ավտոմեքենայի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն
-Կազմակերպչական ջիղ
-Ճկուն և արագաշարժ անձնավորություն


Application Procedure
Հետաքրքված թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը career@digitain.com էլ. հասցեին՝ առարկա դաշտում նշելով "Տնտեսական Գծով Պատասխանատու":
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Digitain is an Armenia-based sportsbook and casino platform provider offering best of breed turn-key and white-label solutions. The company’s primary focus is on the regulated European market, with ambitious plans to expand its geographical footprint into the Americas and Asia. The multi-channel Digitain Gaming Platform allows operators to plug-in sportsbook, casino, live dealer, and virtual sports modules, and includes an integrated payment gateway, bonus engine, CRM system, and dedicated customer support. Its sportsbook product covers 26,000 live events each month, across 65 sports taking in 7,500 leagues and more than 3,000 betting markets, while its casino solution has 1,000-plus games from the likes of NetEnt, Microgaming, and Playson. Company Mission: Expand all over the world. To become one of the best employers in Armenia Today Digitain has more than 1,000 employees, 35+ partners worldwide, and more than 400 land-based bet shops worldwide. In the iGaming industry, Digitain has a unique position; its technological flexibility, customer-oriented behavior, and its people are the keys to the company’s success. For the team, the company has become their digital planet, and their own and unique virtual environment as they believe that hard work can bring them closer to creating their vision of the Digital Universe. COMPANY CHALLENGES: Nurturing a great company culture, hiring the right people at the right time and developing them, keeping up with market changes, and expanding all over the world.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us