Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ավագ մասնագետ
Job Information
Company: Ameriabank CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 12-07-19 00:00 To 24-07-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: Մրցակցային
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Ֆինանսական անվտանգության ծառայության Կորպորատիվ վարկավորման ֆինանսական անվտանգության բաժին

ՊԱՇՏՈՆԸ` Ավագ մասնագետ

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
-Արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
-Հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
-Մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` ք. Երևան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆ` Մասնակցում է վարկավորման գործընթացին, վարկ տրամադրելու դեպքում վարկային բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ պարբերաբար կազմակերպում և իրականացնում է վարկառուների ֆինանսական տվյալների և գրավի ստուգում, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ստանում է տվյալներ նրանց ընթացիկ վճարունակության վերաբերյալ:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ` Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում` տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:


Job Responsibilities
-Վարկ տրամադրելու դեպքում կորպորատիվ դեպարտամենտի մասնագետի հետ միասին իրականացնում են մոնիտորինգ, իրեն հատկացված սահմանաչափի շրջանակներում տալիս է դիրքորոշում, այլ սահմանաչափի պարագայում առաջարկով ներկայացնում է ղեկավարի դիրքորոշմանը
-Գործող և պոտենցիալ հաճախորդների կողմից ներկայացված դիմում/հայտի պարագայում ներկայացված փաստաթղթերի իսկությունը ստուգելու ուղղությամբ ձեռնարկում է միջոցներ և արդյունքները ներկայացնում է ղեկավարին
-Իրականացնում է վարկային պորտֆելի ուսումնասիրություն, հարկ եղած դեպքում կոնկրետ հաճախորդների մոտ իրականացնում է մոնիտորինգ և ներկայացնում եզրակացություն ղեկավարին
-Իրականացնում է միջոցառումներ բանկային և ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվության հնարավոր արտահոսքի բացառման ուղղությամբ
-Պատասխանատու է ֆինանսական անվտանգության ապահովման, բանկային և ծառայողական գաղտնիքի պահպանման համար


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն /տնտեսագիտություն, ֆինանսների և/կամ տեխնիկական ոլորտում/
-Նվազագույնը երեք տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում
-Բանկային հաշվապահական հաշվառման հիմնական սկզբունքների, բանկային օրենսդրության և նորմատիվների իմացություն
-Microsoft Office, Outlook, AS Bank համակարգերի լավ իմացություն
-Ուշադիր և զգոն աշխատելու ունակություն
-Ինքնուրույն ու թիմային աշխատանք կատարելու ունակություն
-Բազմախնդիր, սեղմ ժամկետներում և նպատակաուղղված աշխատելու ունակություն
-Ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու հմտություններ
-Ներկայացուցչական ձիրք


Application Procedure
Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև 24.07.2019 լրացնել կայքում զետեղված դիմում/հայտը և կցելով ինքնակենսագրությունը, նշելով աշխատանքային փորձը, որակավորումը և այն անձանց տվլայները, որոնք կարող են երաշխավորություն տալ, և ուղարկել hr.ss@ameriabank.am էլ.փոստին, վերնագրում նշելով համապատասխան պաշտոնի անվանումը:
Խնդրում ենք անձամբ չներկայանալ և չզանգահարել:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Ameriabank is a corporate bank with integrated investment-banking and a limited number of retail banking services. The united team of Ameriabank and Ameria Group Companies provides individual financial-banking solutions. We carve out paths for improvement of your business and lifestyle, via both traditional and alternative, hyper-advanced banking technologies.
Additional Files
Name Surname_Application Form.doc  (Download)Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us