Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ավագ հաշվապահ
Job Information
Company: Globbing LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 03-09-19 00:00 To 03-10-19 23:59
Category: Հաշվապահ Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Գլոբբինգ ընկերությունը փնտրում է փորձառու հաշվապահների իր մեծ ընտանիքին միանալու համար:


Job Responsibilities
-Կազմակերպել հարկային և հաշվապահական հաշվառման պատշաճ իրականացումը, որպեսզի ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունները ապահովեն արդյունքների ճշմարիտ և իրական պատկերը
-Ապահովել ընկերության ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառումը, դրանց շարժի հետ կապված գործառնությունների ժամանակին արտացոլումը ֆինանսական և հարկային հաշվառման մեջ
-Կազմակերպել հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների ժամանակին և ճշգրիտ կազմումը և ներկայացումը անմիջական ղեկավարին
-Անմիջական ղեկավարին տեղեկացնել հարկային օրենսդրության փոփոխությունների և դրանց հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ
-Վերահսկել հաշվապահության թիմի աշխատակիցների ընթացիկ աշխատանքները և իրականացնել այլ գործառույթներ՝ կապված հաշվապահության հետ
-Սահմանված ժամկետում իրականացնել աշխատավարձի հաշվարկ


Required Qualifications
-Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
-Հաշվապահական կամ ֆինանսական ոլորտում աշխատանքային (փորձ առնվազն 3 տարի)
-Հաշվապահական ստանդարտների իմացություն
-ՀԾ հաշվապահ 7 և այլ հարակից հաշվապահական ծրագրերի իմացություն
-Word, excel, spreadsheets իմացություն
-Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների լավ տիրապետում
-Հարկային օրենսդրության և աշխատանքային օրենսդրության իմացություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` careers@globbing.com
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Globbing LLC, a fast growing American based company has already launched in Armenia. Prominent for revolutionary and innovative approaches, attitudes and its ambitions to operate around the world, the company aims at creating complete new shopping experience for the people around the globe. Due enormous speed of growth, we are actively recruiting talented professionals to replenish our team of enthusiastic forward thinkers with the best of the best, who will share, embrace, cherish and build up to the company culture, its vision, goals and mission.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us