Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Փաստաթղթաշրջանառության համակարգող-մասնագետ
Job Information
Company: Ameriabank CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 04-09-19 00:00 To 17-09-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: Մրցակցային
Experience: 2 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄ` Գնումների և մատակարարման շղթայի կառավարման բաժին

ՊԱՇՏՈՆԸ` Փաստաթղթաշրջանառության համակարգող-մասնագետ

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
-հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն
-արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ
-մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ` ք. Երևան

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆ` Համակարգել Ընկերության փաստաթղթաշրջանառության գործընթացը, իրականացնել վերահսկում և մոնիտորինգ:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ` Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն


Job Responsibilities
-Վերահսկում է բանկում գործող փաստաթղթաշրջանառության հրահանգի շրջանակներում հաշվարկային փաստաթղթերի շարժը, փոստային ծառայությունների միջոցով առաքվող փաթեթների շարժը
-Կատարում է գործող պայմանագրերից բխող հաշվարկային փաստաթղթերի մոնիտորինգ
-Ըստ անհրաժեշտության կազմում է հաշվարկային փաստաթղթեր (կատարողական ակտեր, միջանկյալ ու ավարտական հանձնման-ընդունման ակտեր)
-Համակարգում է պահեստի մուտքի և ուղեկցող փաստաթղթերի փոխանցումը Ֆինանսական դեպարտամենտ
-Իրականացնում է պարբերաբար գնվող ծառայությունների հաշվարկային փաստաթղթերի հավաստիացման ստուգում


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
-Բանկային հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների, բանկային օրենսդրության և նորմատիվների իմացություն
-MS Office փաթեթի իմացություն
-Հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն
-Վերլուծական մտածողություն
-Թիմում աշխատելու ունակություններ
-Արագ կողմնորոշվելու, որոշումներ ընդունելու և խնդիրների լուծման հմտություններ


Application Procedure
Բոլոր հետաքրքրված անձինք կարող են մինչև 17.09.2019 լրացնել կայքում զետեղված դիմում/հայտը և կցելով ինքնակենսագրությունը, նշելով աշխատանքային փորձը, որակավորումը և այն անձանց տվլայները, որոնք կարող են երաշխավորություն տալ, և ուղարկել hr.rb@ameriabank.am
էլ.փոստին, վերնագրում նշելով համապատասխան պաշտոնի անվանումը: Խնդրում ենք անձամբ չներկայանալ և չզանգահարել:
Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Ameriabank is a corporate bank with integrated investment-banking and a limited number of retail banking services. The united team of Ameriabank and Ameria Group Companies provides individual financial-banking solutions. We carve out paths for improvement of your business and lifestyle, via both traditional and alternative, hyper-advanced banking technologies.
Additional Files
Name Surname_Application Form.doc  (Download)Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us