Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Վարորդ - առաքիչ
Job Information
Company: C&F Co LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 05-09-19 00:00 To 05-10-19 23:59
Category: Առաքում, բեռնափոխադրում Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: 18 - 30
Education: -------- Preferred Gender: Male


Job Description
Ընկերությունը փնտրում է վարորդ-առաքիչի, ով պատասխանատու է կլինի ընկերության Ford Transit և Mitsubishi Fuso մեքենայով ապրանքների ժամանակին վաճառակետեր առաքման համար:


Job Responsibilities
-Պահեստից ապրանքի ստացում, հաշվառում, մեքենայի մեջ տեղավորում
-Առաքում նախատեսված վաճառակետեր


Required Qualifications
-BC վարորդական կարգ
-Բեռնատար մեքենաներ վարելու փորձ


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` career@cfcom.am
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Company "C & F Co" LLC was founded in 2004. We are proud to state that there were at the origin of modern Armenian market of cosmetics and household products, actively participating in its construction and development. And to this day remains one of the leading companies in this sector of the market, despite its rapid development in recent years. Our company is the distributor in Armenia, the world famous brands "Unilever", "Henkel", "Schwarzkopf", "Concern "Kalina", "Selpak", "Adidas". We offer our clients a full range of products, which meet current market requirements, as well as capable of satisfying the most demanding requirements – modern manufacturing technologies, stylish packaging, convenience in everyday use, a wide coverage of price segments, and the optimal price-performance ratio. All products have the necessary certificates of compliance and regularly tested health services. With an efficient assortment and pricing policies, conduct promotions, attentive to its customers and end users, the company managed to achieve a successful and stable operation, but also registered themselves in the Armenian as effective distributor in abnormal market conditions. The Company's strategy is designed to enhance the product portfolio, which in turn will allow the company to achieve the main goal - to achieve high availability of high quality products for the population of Armenia.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us