Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

ՄՌԿ մենեջեր
Job Information
Company: "Արարատ գրուպ" ՍՊԸ Location: Հայաստան, Արտաշատ
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 05-09-19 00:00 To 05-10-19 23:59
Category: Մարդկային Ռեսուրսներ, Կադրեր Salary: N/A
Experience: 5 year(s) Preferred Age: --------
Education: Մագիստրոսի կոչում Preferred Gender: --------


Job Description
Գործարանը գտնվում է Արտաշատ քաղաքում, աշխատակիցների տեղափոխումը Երևանից իրականացվում է ծառայողական ավտոբուսով:


Job Responsibilities
-Կազմակերպում և վերահսկում է աշխատակազմի բաժնի աշխատանքները, մասնավորապես՝
-աշխատակազմի հավաքագրման գործընթացը
-նոր աշխատակիցների ադապտացման գործընթացը
-աշխատակիցների ուսուցումը
-աշխատակիցների գնահատումը
-կադրային փաստաթղթաշրջանառության վարումը
-աշխատակիցների ազատումը և աշխատակազմի կառավարման մյուս գործառույթները
-Մշակում և ներդնում է մոտիվացիոն համակարգեր, հետևում է դրանց կիրառմանը, արդյունավետության բարձրացմանը,
-Մշակում է մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, աշխատանքի անվտանգությանը և առողջության պահպանմանը վերաբերող ներքին կանոնակարգեր, ընթացակարգեր՝ ՀՀ օրենսդրությանը և միջազգային ստանդարտներին համապատասխան
-Մասնակցում է ընկերության ռազմավարական ծրագրի մշակմանը
-Տալիս է լուծումներ Ընկերությունում ծագող կոնֆլիկտային իրավիճակներին
-Հետևում է մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը վերաբերող նոր ընդունվող օրենսդրական ակտերին, կատարվող փոփոխություններին, ըստ անհրաժեշտության կատարում է փոփոխություններ ներքին իրավական ակտերում և ծանոթացնում աշխատակիցներին
-Մշտական աշխատանքներ է տանում մարդկային ռեսուրսների օգտագործման օպտիմալացման վերաբերյալ
-Կազմակերպում և վերահսկում է՝
-օֆիս-մենեջերի աշխատանքը
-անվտանգության տեխնիկայի և աշխատանքի պահպանման ինժեների աշխատանքը
-տնտեսական ծառայության աշխատանքները
-պարեկային ծառայության աշխատանքները
-գործարանի ճաշարանի աշխատանքները


Required Qualifications
-Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ ՄՌԿ ոլորտում (որից 2 տարին ցանկալի է ղեկավար պաշտոնում)
-Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` hr5@ararat-group.com : Խնդրում ենք թեմա (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք:
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Ընկերությունը զբաղվում է հանքային գազավորված և ոչ գազավորված ջրերի, քաղցրահամ գազավորված ըմպելիքների արտադրությամբ:

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us