Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Գլխավոր հաշվապահ
Job Information
Company: Solare LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 18-09-19 00:00 To 10-10-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
N/A


Job Responsibilities
-Ընկերության ընթացիկ հաշվապահական հաշվառման վարում
-Ընկերության կողմից ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության, ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ու այլ իրավական ակտերի պահանջների ապահովում
-Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամ, Ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
-Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
-Գանձապահի դրամարկղային գրքի ընդունում` ամսական կտրվածքով սահմանված կարգով Ընկերության անունից բանկային գործարքների իրականացում
-Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
-Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում
-Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտության և հաշվապահության ոլորտում
-ՀՀ և միջազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների իմացություն
-Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն
-Համակարգչային գիտելիքներ
-ՀԾ- հաշվապահ, 1C, e-invoicing ծրագրերի կատարյալ տիրապետում
-Աշխատանքային փորձ` 3 տարի համապատասխան ոլորտում


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` solare.llc@bk.ru
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us