Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ
Job Information
Company: Armeconombank OJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 25-09-19 00:00 To 25-10-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 1 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության Ռիսկերի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի թափուր աշխատատեղի մրցույթ

<<ՀԱՅԷԿՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Գլխավոր գրասենյակ


Մրցութային աշխատատեղ Պաշտոն` Գլխավոր մասնագետ


Job Responsibilities
-Բանկի բյուջեի վերլուծություն ռիսկայնության տեսանկյունից,
-Բանկի ռիսկերի կառավարման համակարգի մշակում, ներդրում և կատարելագործում,
-Բանկի ռիսկերի գնահատման և կառավարման համակարգի և տնտեսամաթեմատիկական մոդելների մշակում, ներդրում և կատարելագործում,
-Բանկի ռիսկերի գնահատման և կառավարման ընթացակարգերը կանոնակարգող փաստաթղթերի մշակում և կատարելագործում,
-Բանկի կառավարման մարմիններին ներկայացվող՝ վարկային, տոկոսադրույքի փոփոխման, արտարժութային, իրացվելիության, գործառնական և այլ ռիսկերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ամփոփում:


Required Qualifications
-Բարձրագույն տնտեսագիտական, մաթեմատիկական (ցանկալի է տնտեսամաթեմատիկական մասնագիտացմամբ)
-Ռիսկերի կառավարման բնագավառում աշխատանքի առնվազն 1 տարվա փորձ

-Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ
-Հավանականությունների տեսություն,
-Էկոնոմետրիկա,
-Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում,
-Ֆինանսներ և բանկային գործ,
-Ռիսկերի կառավարում,
-Բանկային օրենսդրություն,
-Մակրոտնտեսագիտություն,
-Միկրոտնտեսագիտություն,
-Հաղորդակցվելու կարողություն,
-Վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն,
-Թիմում աշխատելու հմտություն,
-Համագործակցելու և բանակցելու ունակություն,
-Վճռականություն և նախաձեռնողական,
-Ճկունություն:

-Տեխնիկական հմտություններ
-MS Excel, MS Word, MS Access
-Վիճակագրական վերլուծությունների և մաթեմատիկական կիրառական ծրագրային փաթեթներ, օր՝. EViews, SPSS, MatLab:
-VBA:
-C#, Microsoft SQL /գիտելիքները կդիտվեն որպես առավելություն/

-Լեզվի իմացություն
-Հայերեն՝ գերազանց, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ /գրականությունից ազատ օգտվելու մակարդակ/ իմացություն


Application Procedure
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել
hrm@ aeb.am էլեկտրոնային հասցեով՝ պարտադիր կցելով
լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնելով դիմողի անուն,
ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Հեռախոս՝ 010 510 910 (Ներքին` 9605, 9606 (Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին))
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս հայտարարության մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive package of bank services. Armeconombank, OJSC actively cooperates with International financial and credit Institutions in realization of a number of credit programs





Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us