Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Աշխատավարձի հաշվարկման մասնագետ
Job Information
Company: Digitain Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 01-10-19 00:00 To 27-10-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 2 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Դիջիթեյնը փնտրում է Աշխատավարձի հաշվարկման մասնագետի։


Job Responsibilities
-Աշխատավարձի հաշվարկում, հաշվի առնելով հաշվարկման առանձնահատկությունները՝ կապված հավելյալ աշխատանքի, տոն և հիշատակի օրերի հետ
-Արձակուրդայինի (ամենամյա, հղիության և ծննդաբերության, մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի, ուսումնական, չվճարվող) և վերջնահաշվարկի հաշվարկում
-Աշխատաժամանակի հաշվարկում՝ կազմակերպության պահանջներին համապատասխան
-Համապատասխան բազաներում տվյալների մուտքագրում
-Այլ գործառույթներ հանձնարարված անմիջական ղեկավարի կողմից:


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-2+ տարվա աշխատանքային փորձ որպես հաշվապահ
-ՀՀ Աշխատանքային օրենսգքրի և Հարկային օրենսդրության իմացություն
-ՀԾ 4.0 կադրեր և աշխատավարձ բաժիններով աշխատելու փորձ
-Անգլերեն, ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն
-MS-Office և Excel ծրագրերի լավ իմացություն


Application Procedure
Թեկնածուները կարող են ուղարկել ռեզյումեն (CV) հայերեն/անգլերեն լեզվով career@digitain.com էլ. հասցեին։
Խնդրում ենք ռեզյումեներն ուղարկել "Աշխատավարձի հաշվարկման մասնագետ"; վերնագրով։
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Digitain is an Armenia-based sportsbook and casino platform provider offering best of breed turn-key and white-label solutions. The company’s primary focus is on the regulated European market, with ambitious plans to expand its geographical footprint into the Americas and Asia. The multi-channel Digitain Gaming Platform allows operators to plug-in sportsbook, casino, live dealer, and virtual sports modules, and includes an integrated payment gateway, bonus engine, CRM system, and dedicated customer support. Its sportsbook product covers 26,000 live events each month, across 65 sports taking in 7,500 leagues and more than 3,000 betting markets, while its casino solution has 1,000-plus games from the likes of NetEnt, Microgaming, and Playson. Company Mission: Expand all over the world. To become one of the best employers in Armenia Today Digitain has more than 1,000 employees, 35+ partners worldwide, and more than 400 land-based bet shops worldwide. In the iGaming industry, Digitain has a unique position; its technological flexibility, customer-oriented behavior, and its people are the keys to the company’s success. For the team, the company has become their digital planet, and their own and unique virtual environment as they believe that hard work can bring them closer to creating their vision of the Digital Universe. COMPANY CHALLENGES: Nurturing a great company culture, hiring the right people at the right time and developing them, keeping up with market changes, and expanding all over the world.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us