Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Վաճառքի թիմի ղեկավար- համակարգող
Job Information
Company: Confidential Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 10-10-19 00:00 To 03-11-19 23:59
Category: Վաճառքի գծով ներկայացուցիչ Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: 30 - 45
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: Male


Job Description
Ներմուծված ըմպելիքների տեսականու վաճառքի կազմակերպում ՀՀ ներքին շուկայում


Job Responsibilities
-Կազմակերպում է ներմուծվող ըմպելիքների տեսականու վաճառքը ՀՀ ներքին շուկայում
-Կազմակերպում և ղեկավարում է վաճառքի բաժնի աշխատակիցների աշխատանքը
-Համակարգում է նոր գործընկերների հետ բանակցելու և պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու աշխատանքերը
-Համակարգում և վերահսկում է վաճառակետերի հետ տարվող աշխատանքները
-Իրականացնում է պատվերների հավաքագրման, գնորդների բազայի վարման, վերլուծման և համակարգման աշխատանքները
-Վերահսկում է գնորդների դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերը
-Մշակում է վաճառքի թիմի աշխատակիցների վարձատրության չափանիշները
-Կազմակերպում է թիմի աշխատակիցների հրահանգավորումը և ուսուցումը
-Կատարում է պաշտոնից բխող այլ գործառույթներ


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Ըմպելիքների վաճառքի կազմակերպման աշխատանքային փորձ` առնվազն 3 տարի:
-Ոլորտին առնչվող օրենսդրության իմացություն
-Համակարգչային տեխնիկայի և պահանջվող ծրագրերի տիրապետում
-Լեզուների իմացություն
- Թիմային աշխատանքի, ղեկավարման և կազմակերպչական հմտություններ
-Մինչև 45 տարեկան արական սեռի անձնավորություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` hr.acua3@gmail.com
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us