Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Վարկային գործակալ Մասիսի մասնաճյուղում
Job Information
Company: AREGAK UCO CJSC Location: Հայաստան, Արարատի մարզ
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 04-11-19 00:00 To 18-11-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 1 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Վարկային գործակալը պատասխանատու է վարկերի տրամադրման գործընթացը պատշաճ իրականացնելու համար:


Job Responsibilities
-իրականացնել նախապատրաստական աշխատանքներ վարկառուների հետ
-գնահատել վարկառուների գործարարությունը և իրականացնել մոնիտորինգ
-կազմակերպել վարկերի տրամադրման և հավաքագրման աշխատանքները
-կազմել և վարել վարկային փաստաթղթերն ու գործերը
-աջակցել գրասենյակի վարչական և գործառնական կառավարմանը,
-աջակցել կազմակերպության առաքելության իրագործմանն ու ռազմավարության զարգացմանը,
-ներկայացնել պահանջվող հաշվետվությունները,
-իր իրավասության սահմաններում կատարել կազմակերպության քաղաքականության, կանոնակարգերի և ներքին իրավական այլ ակտերի պահանջները


Required Qualifications
-բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տնտեսագիտական)
-նախապատվությունը տրվելու է ֆինանսաբանկային համակարգում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող հավակնորդներին
-ինքնուրույն և թիմում աշխատելու ունակություն
-կազմակերպչական ձիրք, հաղորդակցվելու և բանակցելու կարողություններ
-ֆինանսական և վիճակագրական տվյալներ վերլուծելու ունակություններ
-հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն
-համակարգչից օգտվելու բավարար գիտելիքներ և հմտություններ


Application Procedure
Հետաքրքրված և ներկայացվող պահանջներին բավարարող անձինք կարող են մանրամասն լրացված (ծննդյան տարեթիվ, փաստացի բնակավայր, հեռախոսահամար, կրթություն, աշխատանքային փորձ և այլն) ինքնակենսագրականը (ռեզյումե) ներկայացնել ՀՀ ք. Մասիս, Կենտրոնական հրապարակ 19-21/4 “ԱՐԵԳԱԿ” ՈՒՎԿ ՓԲԸ–ի Մասիսի մասնաճյուղ կամ ուղարկել vacancy@aregak.am էլ. հասցեով` որպես վերնագիր նշելով “Մասիսի մասնաճյուղի վարկային գործակալ” պաշտոնի անվանումը, հակառակ դեպքում Ձեր դիմումը կարող է չդիտարկվել:
Հարցազրույցի հրավիրվելու են փաստաթղթային փուլում ընտրված հավակնորդները:


About Company
Aregak Universal Credit Organization CJSC was founded in 2006.Aregak UCO’s 28 branches throughout Armenia and Nagorno Karabakh support the economic development of small and medium entrepreneurs with financial services. Visit www.aregak.am for more information.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us