Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման բաժնի պետ
Job Information
Company: Armeconombank OJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 06-11-19 00:00 To 06-12-19 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Առևտրային վարկավորման վարչությունում Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման բաժնի պետի մրցույթի վերաբերյալ

<<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ Գլխավոր Գրասենյակ

Մրցութային աշխատատեղ Պաշտոն`
Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման բաժնի պետ


Job Responsibilities
-Բաժնի աշխատանքների կազմակերպում, ղեկավարում և աշխատակիցների միջև աշխատանքների բաշխում
-Գյուղատնտեսական վարկերի տրամադրման աշխատանքների կոորդինացում
-վարկառուների գործարար ծրագրերի վերլուծությունների իրականացում
-վարկերի տրամադրման տեխնոլոգիաների կատարելագործման առաջարկների ներկայացում
-Բանկի կողմից առաջարկվող վարկատեսակների վերաբերյալ պոտենցյալ հաճախորդների տեղեկացվածության ապահովում, Նոր հաճախորդների ակտիվ ներգրավման աշխատանքների իրականացում, բաժնի գործունեությունը կարգավորող ներքին իրավական ակտերի մշակման և կատարելագործման աշխատանքների կատարում
-տրամադրված վարկերի օգտագործման ընթացիկ հսկողության (մոնիտորինգի) իրականացում
-նոր վարկային պրոդուկտների վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում
-Վարկային մասնագետների ընտրությանը և ուսուցմանը մասնակցություն


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն (Տնտեսագիտական կամ տեխնիկական կրթություն)
-Գյուղատնտեսական վարկավորման ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, ցանկալի է ունենա ղեկավարման փորձ

-Հմտություններ
-վերլուծելու և առողջ դատելու ունակություն
-թիմային աշխատանքի գերազանց հմտություններ
-բանկային գործի և ՀՀ բանկային օրենսդրության գերազանց իմացություն
-բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն
- անձնակազմի կառավարման զարգացած հմտություններ
-արագ կողմնորոշվելու և կոնֆլիկտային իրավիճակներում խնդիրների լուծման զարգացած հմտություններ
-աշխատանքը հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կատարելու ունակություն
-լարված իրավիճակներում աշխատելու ունակություն
-ճկունություն
-բիզնես էթիկայի նորմերի իմացություն
-շփման, հաճախորդների սպասարկման և բանակցություններ վարելու գերազանց հմտություններ:

-Տեխնիկական հմտություններ
-MS Excel, MS Word ծրագրերի գերազանց իմացություն

-Լեզվի իմացություն
-Հայերեն՝ գերազանց, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների լավ իմացություն


Application Procedure
Մրցույթին դիմողները կարող են իրենց CV-ներն ուղարկել hrm@aeb.am էլեկտրոնային հասցեով` պարտադիր կցելով լուսանկար և վերնագիր դաշտում լրացնել դիմողի անուն, ազգանունն ու թափուր աշխատատեղի անվանումը:
Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրվածները:
Հեռախոս՝ 010-510-910 (Ներքին` 9605, 9606 /Անձնակազմի կառավարման և ուսումնական ծրագրերի բաժին/)
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս հայտարարության մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Armeconombank, OJSC is one of the largest and leading banks in the Republic of Armenia, playing an outstanding role in developing Armenian bank system. Being a universal-type financial and credit Institution it offers its customers a comprehensive package of bank services. Armeconombank, OJSC actively cooperates with International financial and credit Institutions in realization of a number of credit programs

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us