Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Վիդեոտեսահսկման Մասնագետ
Job Information
Company: Digitain Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 11-01-20 00:00 To 11-02-20 23:59
Category: Այլ Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Դիջիթեյն ընկերությունը փնտրում է վիդեոտեսահսկման մասնագետի, ով պետք է տեսախցիկների միջոցով իրականացնի ընկերության աշխատակիցների աշխատանքների հետևում, խախտումների արձանագրում և կանխում:
Աշխատանքը հերթափոխային է՝ 12 ժամյա գրաֆիկով։


Job Responsibilities
-Իրականացնել տեսահսկում
-Գնահատել դիտարկվող իրավիճակը և գնահատել հնարավոր ռիսկերը
-Հայտնաբերված խախտումների, տեղի ունեցող արտակարգ իրավիճակների, ինչպես նաև տեսահսկման համակարգի անսարքությունների վերաբերյալ տեղեկացնել այդ մասին անմիջական ղեկավարին
-Իրականացնել հիմնական գործառույթներին առնչվող այլ պարտականություններ:


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն
-Word, Excel ծրագրերի իմացություն
-Պատասխանատվություն
-Զգոնություն և գաղտնապահություն
-Միտքը գրավոր շարադրելու ունակություն
-Արագ կողմնորոշվելու ունակություն
-Հերթափոխով աշխատելու պատրաստակամություն


Application Procedure
Ինքնակենսագրականները կարող եք ուղարկել career@digitain.com էլ. հասցեին՝ նշելով հաստիքը, որի համար դիմում եք:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
We are Digitain and we call ourselves Digitainers. Our company provides software solutions to the online, mobile and web-based verticals. We are part of a creative environment, where the brightest minds flourish together and create solutions that are optimal for businesses and friendly for users. Starting as a B2C business many years ago, our company re-established in 2015. Since then we have built ourselves to be one of the industry’s favorite software providers. Today we have more than 1500 employees and 70 partners across the globe. Our primary focus is on the regulated European market - with great plans to expand its geography into Americas and Asia. Our success lies upon our talents who create an incredible team spirit day after day. We are committed to chasing innovation with passion to provide extremely easy and satisfying software solutions for our customers. We put a lot of emphasis on teamwork, technological flexibility, and dedication to our customers. Working in a professional but at the same time enjoyable and cozy atmosphere every day, we are determined to push our employees to grow personally and professionally by providing various professional training, some occurring abroad, and organizational development activities.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us