Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Լաբորատորիայի վարիչ
Job Information
Company: A & M Rare LLC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 09-01-20 00:00 To 09-02-20 23:59
Category: Այլ Salary: N/A
Experience: 5 year(s) Preferred Age: --------
Education: Մագիստրոսի կոչում Preferred Gender: --------


Job Description
"Էյ ընդ Էմ Ռեյր" ՍՊԸ-ն փնտրում է մասնագետ լաբորատորիայի վարիչի թափուր հաստիքի համար:

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-Վերապատրաստումներ
-Կարիերայի աճի հնարավորություններ
-Մինչև գործարան տրանսպորտի ապահովում
-Լանչի ապահովում


Job Responsibilities
-Տրամադրել տեխնիկական առաջնորդություն,
-Տալ հստակ առաջադրանքներ,
-Նպաստել լաբորատորիայի աշխատակիցների ներուժի զարգացմանը,
-Հետևելու գրավոր և/կամ բանավոր հրագանգների, իսկ անհրաժեշտության դեպքում փաստաթղթավորելու պրոցեսները,
-Մեկնաբանել ջրի որակի փորձաքննության տվյալները և կատարել համապատասխան գործողությունները,
-Կառուցել և պահպանել հարաբերություններ ոլորտը կանոնակարգող պետական մարմինների և ոլորտի այլ կազմակերպությունների (օրինակ՝ սերտիֆիկացված լաբորատորիաներ, քիմիական նյութերի ներկրողներ, և այլն),
-Պատասխանատու է շշերի (ապակե և պլաստիկե), պիտակների և պատրաստի արտադրանքի փորձաքննության ճշգրիտ վերլուծության համար,
-Տրամադրել փաստաթղթեր ապրանքի պիտանելիության վերաբերյալ,
-Անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկել ուղղիչ միջոցառումներ,
-Պատրաստել օրական, ամսեկան, եռամսյակային և կիսամյակային հաշվետություններ գործարանի ղեկավարության համար,
-Արտադրանքի մանրէաբանական ստուգումների և փորձաքննությունների իրականացում, սանիտարահիգիենիկ պայմանների վերահսկում,
-Հետևել պատրաստի արտադրանքի համապատասխանությունը տեղական և միջազգային ստանդարտների հետ
-Կառավարել ներքին կանոնակարգերը, շահագործման ընթացակարգը,
-Մշակել որակի կառավարման ընթացակարգեր,
-Մշակել ներքին կանոնակարգ (որակի վերահսկում, սանիտարահիգիենիկ պահանջներ)
-Ստեղծել որակի կառավարման համակարգ
-Դիմել և ստանալ միջազգային ստանդարտներ (ISO2001)


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն, քիմիայի, մանրէաբանության կամ հարակից ոլորտում (օրինակ՝ մանրէաբանություն, կենսաբանություն)
-Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձի առկայություն,
-Խնդիրնեը նույնականացնելու և լուծելու կարողություն,
-Կարողություն նպատակներ դնելու, վերահսկել և առաջնորդել աշխատանքային պլանները,
-Կարողություն կազմակերպելու և ղեկավարելու ամենօրյա գրառումների հավաքագրումն ու պահպանությունը և ջրի նմուշառումը,
-Համակարգչային ծրագրերի իմացություն
-Անգլերենի և ռուսերենի իմացություն, այլ օտար լեզուների իմացությունը առավելություն է
-Աշխատանքների առաջնահերթությունը որոշելու կարողություն
-Վերլուծական մտածելակերպ և արագ կողմնորոշվելու ունակություն

-ԱՅԼ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝
-Հստակ և արդյունավետ հաղորդակցվելու ունակություն, ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր
-Նվազագույն վերահսկողությամբ աշխատելու ունակություն
-Նշանակված հանձնարարություններում ինքնուրույն որոշում կայացնելու և նախաձեռնություն ցուցաբերելու ունակություն
-Պատասխանատվություն ստանձնելու և ուրիշների հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու ունակություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր բացատրական նամակը և ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` hr@armeniarare.com
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us