Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Գլխավոր հաշվապահ
Job Information
Company: Մոնարխ 20 ՍՊԸ Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 23-01-20 00:00 To 23-02-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 5 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Մոնարխ 20 ՍՊԸ-ին անհրաժեշտ է գլխավոր հաշվապահ


Job Responsibilities
-Վարել հաշվապահական հաշվառում՝ հաշվապահական ստանդարտների և հարկային օրենսդրության համաձայն,
-Պատրաստել հարկային և ֆինանսական հաշվետվություններ և ներկայացնել ՀՀ հարկային տեսչություն, Ազգային վիճակագրական ծառայություն, ինչպես նաև՝ այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ,
-Հաշվետվությունների կազմում, հաշիվ/ապրանքագրերի դուրս գրում, ձևակերպում,
-Հաշվապահությանն առնչվող փաստաթղթերի կազմում և փաստաթղթաշրջանառության վարում,
-Բանկային հաշիվների ամենօրյա ձևակերպում


Required Qualifications
-Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
-Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների լավ տիրապետում,
-Հարկային օրենսդրության իմացություն,
-Հաշվապահական հաշվառման ոլորտում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ,
-ՀԾ Հաշվապահ և e-invoicing ծրագրերի իմացություն,
- MS Office փաթեթի գերազանց իմացություն,
-Պատասխանատվության բարձր զգացում,
-Մեծ ծավալի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն


Application Procedure
Կարող եք դիմել այս աշխատանքին` ուղարկելով Ձեր ռեզյումեն հետևյալ էլ. հասցեին` monarch20@inbox.ru
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Մոնարխ 20 ՍՊԸ-ն զբաղվում է ներմուծմամբ և մանրածախ վաճառքով:

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us