Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Վարկերի և ավանդների գործառնական մասնագետ
Job Information
Company: Byblos Bank Armenia CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 13-02-20 00:00 To 24-02-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Պաշտոն՝ Վարկերի և ավանդների գործառնական մասնագետ


Job Responsibilities
-Պատրաստել մանրածախ վարկերի պայմանագրերը, ծրագիր մուտքագրել գործարքները
-Նորացնել ավանդային պայմանագրերը
-Իրականացնել անկանխիկ գործարքները
-Վերահսկել վճարումների գրաֆիկները եւ տոկոսավճարները
-Վարել ներքին նամակագրություն այլ ստորաբաժանումների հետ
-Իրականացնել մասնաճյուղի գործառնությունների փաստաթղթերի խմբավորումը և պահպանումը
-Վերահսկել առևտրի ֆինանսավորման և երաշխավորագրերի վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը, նաև կոորդինացնել վարկային նամակների, երաշխիքների և առևտրային վարկերի պահանջների ձևակերպումն ու պահպանումը
-Մուտքագրել և ավարտել հաշիվների բացման և փակման գործընթացները, ինչպես նաև ապահովել դրանց պատշաճ փաստաթղթավորումը


Required Qualifications
-Աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու ունակություն
-Բանկային գործառնությունները և համապատասխան քաղաքականությունները և ընթացակարգերը հասկանալու կարողություն
-Վարկի յուրաքանչյուր տեսակի պայմանները հասկանալու և ներկայացնելու կարողություն
-Հաղորդակցման ունակություններ
-Թիմային աշխատանքի ունակություններ

-Բարձրագույն կրթություն
-Բանկային փորձը ցանկալի է
-Անգլերեն լեզվի գերազանց իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
-MS Office-ի լավ իմացություն
-AS-Bank ծրագրի իմացությունը նախընտրելի է


Application Procedure
Եթե Դուք համապատասխանում եք նշված պահանջներին և ցանկանում եք դիմել տվյալ աշխատատեղի համար, խնդրում ենք ուղարկել ձեր համառոտ կենսագրությունը (CV)
recruitmentarmenia@byblosbank.com hասցեին: Նամակի ՙsubject՚ դաշտն անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ՝ “AS – Name, Last name”: Հարցազրույցի կհրավիրվեն կենսագրության հիման վրա ընտրված թեկնածուները:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Byblos Bank Armenia is a member of Byblos Bank Group which is a universal financial institution operating in twelve countries and providing all kind of financial services to commercial and retail customers. Group activity is led and supervised by the Head Company Byblos Bank SAL, based in Lebanon.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us