Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Տեղեկատու
Job Information
Company: Byblos Bank Armenia CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 13-02-20 00:00 To 24-02-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Պաշտոն՝ Տ ե ղ ե կ ա տ ու


Job Responsibilities
-Բարձրակարգ սպասարկում ապահովել մասնաճյուղ մուտք գործող հաճախորդին և պարզել նրանց բանկային կարիքները
-Տրամադրել տեղեկատվություն և ուղղորդել հաճախորդին՝ խթանելով Բանկի ծառայությունների վաճառքը
-Պատասխանել հեռախոսազանգերին, անհրաժեշտության դեպքում զանգը փոխանցել համապատասխան աշխատակցի
-Կապվել գործող հաճախորդների հետ ընթացիկ առաջարկներին ծանոթացնելու համար
-Պատասխանել հաճախորդների հարցումներին՝ հաշվի մնացորդի, ծառայությունների պայմանների, քաղվածքների, քարտերի, տեղեկանքների և այլնի մասին
-Թարմացնել հաճախորդի տեղեկատվական թղթապանակը
-Ապահովել անհրաժեշտ մարքեթինգային նյութերի առկայությունը մասնաճյուղում
-Հստակեցնել հաճախորդի խնդիրների լուծման տարբերակները, մասնաճյուղի ղեկավարությանը հայտնել խնդիրների մասին և ժամանակին ապահովել հետադարձ կապ հաճախորդի հետ
-Տրամադրել հաճախորդի հաշիվների քաղվածքներ և տեղեկանքներ
-Նպաստել Բանկի հեղինակության պահպանմանն ու բարձրացմանը՝ ապահովելով պրոֆեսիոնալ և արդյունավետ սպասարկում


Required Qualifications
-Նախաձեռնողականություն
-Վաճառքի հմտություններ
-Հաղորդակցման ունակություններ
-Թիմային աշխատանքի ունակություններ
-Բարձրագույն կրթություն
-Անգլերեն լեզվի գերազանց իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
-MS Office-ի լավ իմացությունը նախընտրելի է


Application Procedure
Եթե Դուք համապատասխանում եք նշված պահանջներին և ցանկանում եք դիմել տվյալ աշխատատեղի համար, խնդրում ենք ուղարկել ձեր համառոտ կենսագրությունը (CV)
recruitmentarmenia@byblosbank.com hասցեին: Նամակի ՙsubject՚ դաշտն անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ՝ “MG – Name, Last name”: Հարցազրույցի կհրավիրվեն կենսագրության հիման վրա ընտրված թեկնածուները:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Byblos Bank Armenia is a member of Byblos Bank Group which is a universal financial institution operating in twelve countries and providing all kind of financial services to commercial and retail customers. Group activity is led and supervised by the Head Company Byblos Bank SAL, based in Lebanon.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us