Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Անհատական Բանկիր
Job Information
Company: Byblos Bank Armenia CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 13-02-20 00:00 To 24-02-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Պաշտոն: Անհատական Բանկիր


Job Responsibilities
-Խթանել Բանկի ծառայությունների և պրոդուկտների վաճառքը
-Բացահայտել առկա և պոտենցիալ հաճախորդների կարիքները և տալ խորհրդատվություն
-Հաճախորդին հստակ և մանրամասն ներկայացնել Բանկի համապատասխան ծառայությունները
-Վարել պոտենցիալ հաճախորդների տվյալների բազա և կիրառել այն նոր հաճախորդներ ներգրավելու համար
-Լավ տիրապետել յուրաքանչյուր պրոդուկտի պայմաններին
-Բացահայտել հաճախորդի վարկունակությունը
-Լավ տիրապետել բանկային բոլոր գործառնություններին, բացահայտել համապատասխան ռիսկերը և վերահսկել ընթացիկ գործարքները
-Իրականացնել բոլոր անկանխիկ գործարքները՝ ելքային փոխանցումներ, հաշվից հաշիվ փոխանցումներ, չեկեր, քարտեր, բացել և փակել հաճախորդների տարբեր տեսակի հաշիվներ և այլն, ինչպես նաև ապահովել փաստաթղթերի և ստորագրությունների ճշտությունը
-Կարգավորել հաճախորդների հաշիվներին առնչվող հարցումները
-Հարակից այլ պարտականություններ


Required Qualifications
-Աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու ունակություն
-Հաճախորդների պահանջները բացահայտելու, կանխատեսելու և արդյունավետ արձագանքելու ունակություն
-Բանկային գործառնությունները և համապատասխան քաղաքականությունները և ընթացակարգերը հասկանալու կարողություն
-Վարկի յուրաքանչյուր տեսակի պայմանները հասկանալու և ներկայացնելու կարողություն
-Վաճառքի հմտություններ
-Հաղորդակցման ունակություններ
-Թիմային աշխատանքի ունակություններ
-Բարձրագույն կրթություն
-Բանկային փորձը ցանկալի է
-Անգլերեն լեզվի գերազանց իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
-MS Office-ի լավ իմացություն
-AS-Bank ծրագրի իմացությունը նախընտրելի է


Application Procedure
Եթե Դուք համապատասխանում եք նշված պահանջներին և ցանկանում եք դիմել տվյալ աշխատատեղի համար, խնդրում ենք ուղարկել ձեր համառոտ կենսագրությունը (CV) recruitmentarmenia@byblosbank.com hասցեին: Նամակի ՙsubject՚ դաշտն անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ՝ “PB – Name, Last name”: Հարցազրույցի կհրավիրվեն կենսագրության հիման վրա ընտրված թեկնածուները:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Byblos Bank Armenia is a member of Byblos Bank Group which is a universal financial institution operating in twelve countries and providing all kind of financial services to commercial and retail customers. Group activity is led and supervised by the Head Company Byblos Bank SAL, based in Lebanon.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us