Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Գլխավոր հաշվապահ
Job Information
Company: Էմ Էյչ Փի Քոնսալթինգ ՍՊԸ Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 12-02-20 00:00 To 12-03-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: Բարձր
Experience: 3 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Վեցօրյա աշխատանքային գրաֆիկով- 9-ից 6-ը


Job Responsibilities
-Ընկերության ընթացիկ հաշվապահական հաշվառման վարում
-Ընկերության կողմից ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության և այլ իրավական ակտերի պահանջների ապահովում
-Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում ՀՀ հարկային տեսչություն, Ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի պետական տեսչություն, ինչպես նաև այլ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
-Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
-Մասնակցություն Ընկերության բյուջեի պլանավորմանը և բյուջեի կատարման ընթացքի վերահսկմանը
-Ընկերության գործունեությանն առնչվող իր իրավասության մեջ մտնող այլ հանձնարարությունների կատարում


Required Qualifications
-բարձրագուն կրթություն` տնտեսագիտության ոլորտում
-պարտադիր աշխատանքային փորձ ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունում
-հարկային օրենսգրքի իմացություն
-հայերեն, ռուսերեն,անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
-համակարգչային գիտելիքներ
-ՀԾ և 1C հաշվապահական ծրագրերի տիրապետումApplication Procedure
Հետաքրքրված անձինք կարող են ներկայացնել իրենց CV-ն հայերեն, անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով, հետևյալ էլ. փոստով` arman616@mail.ru
Կտեղեկացվեն միայն հարցազրույցի համար ընտրված թեկնածուները:
Դուք նաև կարող եք դիմել տվյալ աշխատանքին` սեղմելով ԴԻՄԵԼ կոճակը:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us