Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Գանձապետական գործարքների սպասարկման մասնագետ
Job Information
Company: Byblos Bank Armenia CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 04-03-20 00:00 To 01-04-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 2 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Պաշտոն՝ Գանձապետական գործարքների սպասարկման մասնագետ


Job Responsibilities
-ՀԾ-Բանկ և SWIFT համակարգերում իրականացնել բոլոր գանձապետական գործառնությունները՝
-գանձապետարանից ստացված հանձնարարականների հիման վրա՝ ստուգելով վճարման հանձնարարականի
-վավերականությունը և ստորագրողների իրավասությունները
-Իրականացնել Նոստրո/Լորո նոր հաշիվների գրանցման գործընթացը "Ճանաչիր քո հաճախորդին" -ի պահանջներին համապատասխան
-Ապահովել կատարված գործարքների փաստաթղթերի պատշաճ պահպանումը
-Պատրաստել համապատասխան հաշվետվություններ
-Տվյալ ստորաբաժանմանն առնչվող այլ պարտականություններ և առաջադրանքներ


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն բիզնեսի կազմակերպման, բանկային գործունեության կամ հարակից այլ ոլորտներում
-Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային համակարգում, որից 1 տարին՝ Գանձապետարանում
-կամ Գանձապետական գործարքների սպասարկման բաժնում
-Անգլերենի գերազանց իմացություն
-MS Excel, MS Word, Outlook, AS Bank, SWIFT ծրագրերի տիրապետում
-Վերլուծական մտածելակերպ
-Փոփոխություններին հարմարվելու ունակություն
-Ընթացիկ ոչ բարդ որոշումների կայացում
-Ընթացիկ առաջադրանքների իրականացման արդյունքում աշխատանքի անրաժեշտ արդյունքներին հասնելու և դրանց մասին զեկուցելու ունակություն


Application Procedure
Եթե Դուք համապատասխանում եք նշված պահանջներին և ցանկանում եք դիմել տվյալ աշխատատեղի համար,
խնդրում ենք ուղարկել ձեր համառոտ կենսագրությունը (CV)
recruitmentarmenia@byblosbank.com
hասցեին:
Նամակի ՙsubject՚ դաշտն անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ՝ Treasury Back Office Officer – Name, Last name: Հարցազրույցի կհրավիրվեն կենսագրության հիման վրա ընտրված թեկնածուները:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Byblos Bank Armenia is a member of Byblos Bank Group which is a universal financial institution operating in twelve countries and providing all kind of financial services to commercial and retail customers. Group activity is led and supervised by the Head Company Byblos Bank SAL, based in Lebanon.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us