Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ավագ Անհատական Բանկիր
Job Information
Company: Byblos Bank Armenia CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 10-03-20 00:00 To 09-04-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 1 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Պաշտոն՝ Ա վ ա գ Ա ն հ ա տ ա կ ա ն Բ ա ն կ ի ր


Job Responsibilities
-Խթանել Բանկի ծառայությունների և պրոդուկտների վաճառքը
-Բացահայտել առկա և պոտենցիալ հաճախորդների կարիքները և տալ խորհրդատվություն
-Հաճախորդին հստակ և մանրամասն ներկայացնել Բանկի համապատասխան ծառայությունները
-Վարել պոտենցիալ հաճախորդների տվյալների բազա և կիրառել այն նոր հաճախորդներ ներգրավելու
-համար
-Վերահսկել հաճախորդների հաշիվների հոսունությունը
-Լավ տիրապետել յուրաքանչյուր պրոդուկտի պայմաններին
-Բացահայտել հաճախորդի վարկունակությունը
-Բացահայտել համապատասխան ռիսկերը և վերահսկել ընթացիկ գործարքները
-Իրականացնել բոլոր անկանխիկ գործարքները՝ ելքային փոխանցումներ, հաշվից հաշիվ փոխանցումներ,
-չեկեր, քարտեր, բացել և փակել հաճախորդների տարբեր տեսակի հաշիվներ և այլն, ինչպես նաև ապահովել փաստաթղթերի և ստորագրությունների ճշտությունը
-Կարգավորել հաճախորդների հաշիվներին առնչվող հարցումները
-Հարակից այլ պարտականություններ


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, տնտեսագիտության, հաշվապահության բնագավառում
-Առնվազն մեկ տարվա բանկային աշխատանքային փորձ
-Աշխատանքային փորձ հաճախորդների սպասարկման բնագավառում
-Հայերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
-Աշխատանքն արդյունավետ կազմակերպելու ունակություն
-Հաճախորդների պահանջները բացահայտելու, կանխատեսելու և արդյունավետ արձագանքելու ունակություն
-Բանկային գործառնությունները և համապատասխան քաղաքականությունները և ընթացակարգերը
-հասկանալու կարողություն
-Վաճառքի հմտություններ
-Հաղորդակցման ունակություններ
-Թիմային աշխատանքի ունակություններ
-MS Office-ի լավ իմացություն
-AS-Bank ծրագրի իմացությունը նախընտրելի է


Application Procedure
Եթե Դուք համապատասխանում եք նշված պահանջներին և ցանկանում եք դիմել տվյալ աշխատատեղի համար,
խնդրում ենք ուղարկել ձեր համառոտ կենսագրությունը (CV) recruitmentarmenia@byblosbank.com
hասցեին:
Նամակի ՙsubject՚ դաշտն անհրաժեշտ է լրացնել հետևյալ կերպ՝ “Senior PB – Name, Last
name”: Հարցազրույցի կհրավիրվեն կենսագրության հիման վրա ընտրված թեկնածուները:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Byblos Bank Armenia is a member of Byblos Bank Group which is a universal financial institution operating in twelve countries and providing all kind of financial services to commercial and retail customers. Group activity is led and supervised by the Head Company Byblos Bank SAL, based in Lebanon.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us