Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Պրե-մատչ Թրեյդեր
Job Information
Company: Digitain Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 20-03-20 00:00 To 20-04-20 23:59
Category: Այլ Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Դիջիթեյն ընկերությունը փնտրում է ակտիվ, մոտիվացված, սպորտը և մաթեմատիկան սիրող տաղանդավոր երիտասարդների, ովքեր պատրաստ են ներդնել իրենց եռանդը և գիտելիքը աշխատանքում՝ զարգանալու և զարգացնելու ընկերությունը։

Աշխատանքը գերազանց կատարելու համար պետք է լինել մոտիվացված, սովորելու մեծ ցանկությամբ, սպորտի հանդեպ կրքով լի և պատրաստ աշխատելու ճկուն գրաֆիկով (հերթափոխով և 6 օրյա գրաֆիկով):


Job Responsibilities
-Վերլուծել սպորտային իրադարձությունները և սահմանել գործակիցներ տարբեր իրավիճակների համար
-Սպորտային խաղերի, իրադարձությունների պրե-մատչ սպասարկում
-Սպորտային խաղերի վերաբերյալ վերլուծությունների իրականացում
-Խաղերի մոնիտորինգ


Required Qualifications
-Բակալավրի աստիճան
-Համակարգչային ընդհանուր գիտելիքներ
-Մաթեմատիկական բազային գիտելիքներ
-Խաղային ոլորտի մասին հիմնական պատկերացում
-Վերլուծական հմտություններ
-Արագ աշխատելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն
-Ճշտապահություն և արագ սովորելու կարողություն
-Հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն (անգլերենը կդիտվի • որպես առավելություն)


Application Procedure
Հետաքրքված թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրականներն ուղարկել career@digitain.com էլէկտրոնային հասցեին, թեմա դաշտում նշելով "Pre-Match Trader" վերնագիրը։
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
We are Digitain and we call ourselves Digitainers. Our company provides software solutions to the online, mobile and web-based verticals. We are part of a creative environment, where the brightest minds flourish together and create solutions that are optimal for businesses and friendly for users. Starting as a B2C business many years ago, our company re-established in 2015. Since then we have built ourselves to be one of the industry’s favorite software providers. Today we have more than 1500 employees and 70 partners across the globe. Our primary focus is on the regulated European market - with great plans to expand its geography into Americas and Asia. Our success lies upon our talents who create an incredible team spirit day after day. We are committed to chasing innovation with passion to provide extremely easy and satisfying software solutions for our customers. We put a lot of emphasis on teamwork, technological flexibility, and dedication to our customers. Working in a professional but at the same time enjoyable and cozy atmosphere every day, we are determined to push our employees to grow personally and professionally by providing various professional training, some occurring abroad, and organizational development activities.

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us