Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Սիսիան մ/ճ/ Դրամարկղի վարիչ
Job Information
Company: Unibank OJSC Location: Հայաստան, Սիսիան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 20-03-20 00:00 To 15-04-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: N/A
Experience: 2 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
Աշխատատեղի անվանումը`
Սիսիան մասնաճյուղում` դրամարկղի վարիչ
/Նոր նախատեսվող մ/ճ/


Job Responsibilities
-Հաճախորդի սպասարկում
-Դրամարկղի գրքերի և մատյանների վարումը, դրամական ամրացումների հայտի ներկայացումը
-Դրամի հաշվման և ինկասացման գործընթացի իրականացում
-Դրամարկղին հասցեագրված որոշումների, կարգադրությունների, հանձնարարականների ժամանակին կատարումը
-Ստացված պաշտոնական և գերատեսչական նորմատիվ ակտերին` ներառյալ բանկային և հարկային օրենքներին, այլ
-իրավական ակտերին, փաստաթղթերին բաժնի աշխատակիցներին ժամանակին տեղեկացումը, ծանոթացումը
-Գործառնական օրվա եզրափակումը, ելքի և մուտքի մատյանների համեմատումը հաշվա-պահական փաստաթղթերի հետ, արժեքների ի պահ ընդունումն ու հանձնումը
-Գլխավոր մենեջերի, դրամարկղի վարիչի տեղակալի, գանձապահ-մենեջերների կանոնակարգված և բնականոն
-աշխատանքի կազմակերպումը, վերահսկումը և ղեկավարումը
-Յուրաքանչյուր բանկային օրվա վերջում կատարված դրամարկղային գործառնությունների ստուգում և դրամարկղային
-փաստաթղթերի և դրամարկղում առկա կանխիկ դրամական միջոցների համապատասխանության ամփոփումը
-Կանոնակարգից և Բանկի ներքին իրավական այլ ակտերից բխող պարտականությունների կատարումը


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն /ցանկալի է տնտեսագիտական/
-Մասնագիտական փորձ` Անհրաժեշտ է առնվազն 1 տարվա դրամարկղի վարիչի կամ 2 տարվա գանձապահի
-աշխատանքային փորձ /ցանկալի է ֆինանսաբանկային ոլորտում/
-Լեզուներ Ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն`/հաղորդակցվելու նպատակով/
-Հմտություններ` Կեղծ դրամանիշերի ճանաչում, hամակարգչային հմտություններ` MS Office, տպող և պատճենահանող
-սարքերի հետ աշխատանքի տիրապետում
-Գործարար որակներ Պատասխանատվության զգացում, զգոնություն, հաղորդակցվելու կարողություն, սպասարկման հմտություն, արագագործություն


Application Procedure
Թեկնածուներին խնդրում ենք ուղարկել իրենց ռեզյումեն պարտադիր (նկարով)` cv@unibank.am հասցեին` պարտադիր նշելով պաշտոնը, որի համար դիմում են:
Առաջին փուլում իրականացվում է ռեզյումեների վերլուծություն` աշխատատեղերի
պահանջների համապատասխան: Այս փուլն անցնելու դեպքում թեկնածուները հրավիրվում են հարցազրույցի:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us