Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job

Նախագծերի օգնական
Job Information
Company: Ameriabank CJSC Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 23-03-20 00:00 To 04-04-20 23:59
Category: Բանկային, Հաշվապահական, Ֆինանսական Salary: Մրցակցային
Experience: 1 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Նախագծերի օգնական

Ստորաբաժանում՝ Բիզնեսի ձևավորման և թվային վերափոխման կենտրոն
Աշխատանքի վայր՝ Երևան
Աշխատանքային գրաֆիկ՝ Ամբողջական դրույք
Վերջնաժամկետ՝ 04/04/2020

Նախագծերի օգնականն աջակցում է նախագծերի ղեկավարներին ընթացիկ աշխատանքների կազմակերպման հարցում, այդ թվում իրականացնում է նախագծերի ծրագրերի, բյուջեի և ծախսերի մոնիտորինգ, կազմակերպում է հանդիպումներ նախագծերի շահառուների հետ և մասնակցում այդպիսի հանդիպումներին, ինչպես նաև ապահովում է նախագծերի ժամկետների պահպանումը:

Թեկնածուն պետք է կարողանա աշխատել սեղմ ժամկետների պայմաններում, տիրապետի ծրագրերի ղեկավարման համապատասխան գործիքների (JIRA, Confluence, Microsoft Office հավելվածներ և այլն), ինչպես նաև ունենա բանավոր և գրավոր հաղորդակցման և ներկայացուցչական բացառիկ հմտություններ:

Աշխատավարձ և արտոնությունների փաթեթ
Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական զարգացման պլան և այլն:


Job Responsibilities
-Տրամադրել աջակցություն և համակարգել նախագծերը կամ աշխատել նախագծերի ղեկավարի հետ` բարձր որակի պրոդուկտ ապահովելու նպատակով
-Տրամադրել տեխնիկական աջակցություն գործարար, ֆունկցիոնալ, ոչ ֆունկցիոնալ և տեխնիկական պահանջների վերլուծության, սահմանման և ձևակերպման, ինչպես նաև նախագծերի ղեկավարի հսկողության ներքո նախագծի պահանջները (Features, Epics և User Stories) մշակելու ընթացքում
-Աջակցել նախագծերի ղեկավարին ներքին և արտաքին հաղորդակցության հարցերում
-Աջակցել Scrum ժողովների արդյունավետ կազմակերպմանը (օրական Stand-Up ժողովներ, սպրինտ-քննարկումներ/ցուցադրումներ, սպրինտ Retrospectives ամփոփում և սպրինտ-պլանավորում)
-Հետևել նախագծի ներքին և/կամ արտաքին թիմերի (բիզնես և ՏՏ) աշխատանքներին` նախագծերի ղեկավարի հսկողության ներքո
-Հետևել թիմի և թիմի անդամների համար սահմանված արդյունավետության ցուցանիշների կատարմանը
-Նախագծերի ղեկավարի հսկողության ներքո մշակել և վարել թիմի կողմից իրականացվող աշխատանքների կատարման վերաբերյալ տեղեկատվական վահանակ (dashboard)
-Անհրաժեշտության դեպքում կազմել հաշվետվություններ թիմի կատարողականի վերաբերյալ
-Պահպանել Jira և/կամ MS թիմերի կողմից իրականացվող ծրագրերի ելքային ֆայլերը
-Կարճ ժամանակով փոխարինել ծրագրի ղեկավարին


Required Qualifications
-Առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ նախագծերի ուսնակի, համակարգողի, վարչական հարցերով օգնականի կամ այլ հարակից պաշտոնում (ցանկալի է ՏՏ կամ տեխնոլոգիաների ոլորտում)
-ՏՏ և տեխնոլոգիաների հանդեպ հետաքրքրության առկայությունը պարտադիր է
-Զարգացած կազմակերպչական հմտություններ, ուշադրություն մանրուքների հանդեպ և մի քանի առաջադրանք ժամկետների պահպանմամբ միաժամանակ կատարելու ունակություն
-Microsoft Office հավելվածների գերազանց իմացություն
-Ինքնամոտիվացվող և պրոակտիվ անձնավորություն, խնդիրները և հնարավորությունները կանխատեսելու և դրանք ինքնուրույն կարգավորելու ունակություն
-Դրական անձնավորություն, որը միշտ պատրաստ է աջակցել թիմին և համագործակցել
-Սիրալիր, նոր գաղափարների համար բաց և ճկուն անձնավորություն
-Նվազագույն վերահսկողությամբ աշխատելու ունակություն


Application Procedure
Մրցույթին մասնակցելու համար լրացրեք ձեր տվյալները՝ սեղմելով ԴԻՄԵԼ
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները:
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Ameriabank is a corporate bank with integrated investment-banking and a limited number of retail banking services. The united team of Ameriabank and Ameria Group Companies provides individual financial-banking solutions. We carve out paths for improvement of your business and lifestyle, via both traditional and alternative, hyper-advanced banking technologies.

Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us