Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Իրավաբան
Job Information
Company: X-Group Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Լրիվ դրույք Open Dates: 13-06-20 00:00 To 13-07-20 23:59
Category: Իրավական Salary: N/A
Experience: 5 year(s) Preferred Age: --------
Education: Բակալավրի մակարդակ Preferred Gender: --------


Job Description
Ընկերությունը աշխատանքի է հրավիրում իրավաբանի:


Job Responsibilities
-Տրամադրել իրավաբանական անվճար խորհրդատվություն,
-Կազմել պայմանագրեր և համաձայնագրեր, դիմումներ, հայցադիմումներ և այլ իրավական փաստաթղթեր,
-Ներկայացնել շահառուների իրավունքները պետական, իրավապահ մարմիններում,
-Կատարել իրավական հետազոտություններ ոլորտի իրավական հարցերի շուրջ:
-Իրականացնել կազմակերպությանը ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և տրամադրել իրավաբանական կարծիքներ և եզրակացություններ դրանց վերաբերյալ,
-Կատարել այլ աշխատանքներ իր պարտականությունների շրջանակներում՝ ըստ Գործատուի հանձնարարության
-Ընկերության ներքին և անհատական իրավական ակտերի, պայմանագրերի և այլ փաստաթղթերի մշակում,
-Ընկերության շահերի պաշտպանության ապահովում պետական իրավասու մարմինների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ հարաբերություններում
-Հայցադիմումների, դիմումների, դրանց պատասխանների, հակընդդեմ հայցերի, այլ փաստաթղթերի կազմում
-Դատական ներկայացուցչության իրականացում


Required Qualifications
-Բարձրագույն կրթություն իրավագիտության ոլորտում (մագիստրոսի աստիճանը կդիտարկվի որպես առավելություն)
-ՀՀ օրենսդրության (քաղաքացիական իրավունքի և դատավարության) իմացություն
-Փաստաբանի որակավորման առկայություն (ցանկալի է)
-Առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ իրավաբանության ոլորտում
-Հայերենի գերազանց իմացություն,ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացություն (ցանկալի է)
-Համակարգչի հետ աշխատանքների գործնական հմտություններ՝ MS Office (Excel, Word, Outlook) փաթեթների լավ իմացություն, տվյալների բազաների հետ աշխատանքի փորձ
-Հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն
-Սեղմ ժամկետներում աշխատանքների կատարման հմտություն
-Վերլուծելու ունակություն, կազմակերպչական ձիրք
-Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն
-Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ
-Թիմային աշխատանքի հմտություններ
-Պարտաճանաչության և պատասխանատվության բարձր զգացում
-Իրավական տերմինաբանության վարժ տիրապետում
-Խոցելի խմբերի հետ աշխատանքի փորձ և/կամ զգայունություն
-Հանրային խոսքի հմտություն և փորձ


Application Procedure
Հեռ.՝ +374 10 544826; +374 91 403735
Էլ. Հասցե՝ lusine-1981@mail.ru
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
«Իքս Գրուպ» ընկերությունը սկսել է գործունեություն ծավալել դեռ 1995 թ.-ից, սակայն պաշտոնապես այն հիմնադրվել է 2000 թ-ին: Չնայած ընկերության երիտասարդ տարիքին, այն այսօր գործունեություն է ծավալում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնությունում և Վրաստանում: Ընկերությունն իր գործունեության շրջանակներում ներառել է հետևյալ ոլորտները. Հյուրանոցային ծառայություններ Թռչնաբուծություն Շինարարություն Արտադրություն Մանրամեծածախ վաճառք Ֆրանչայզինգ «Իքս Գրուպ»-ի կազմի մեջ մտնում են տարածաշրջանում ամենամեծ թռչնաֆաբրիկան և ամենամեծ ջրային ատրակցիոնը, Հայաստանում կահույքի ամենամեծ ցանցը, Ռուսաստանի Դաշնությունում ամենահին մանկական առևտրի կենտրոնը: «Իքս Գրուպ» ընկերության ամենակարևոր ձեռքբերումը գործընկերների և հաճախորդների բարձր գնահատականն է:

Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us