Add to  |  Add to Favorites  |  RSS Feed  |  Register  | Login
Eng Arm Rus
View Job
Apply directly via email:
or using JobFinder.am:

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետի դասախոս
Job Information
Company: ՀՖՀՀ ( Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան Հիմնադրամ) Location: Հայաստան, Երևան
Employment Type: Պայմանագրային Open Dates: 25-06-20 00:00 To 15-07-20 23:59
Category: Կրթություն/Ուսուցում Salary: N/A
Experience: -------- Preferred Age: --------
Education: Մագիստրոսի կոչում Preferred Gender: --------


Job Description
« Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան » հիմնադրամը (ՀՖՀՀ) հայտարարում է մրցույթ Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետի դասախոսների ընտրության համար : Առարկաների ցանկը կցված է ստորև : 2-րդ կուրսի առարկաները դասավանդվելու են անգլերենով, իսկ 3-րդ կուրսինը՝ անգլերեն կամ ֆրանսերեն :


Job Responsibilities
-Մրցույթը տեղի կունենա 2 փուլով :
-1-ին փուլում ներկայացվում են փաստաթղթերը :
-2-րդ փուլում ընտրված թեկնածուները կանցնեն հարցազրույց հանձնաժողովում:


Required Qualifications
-ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
-Համաձայն ՀՖՀՀ-ի դասախոսների ընդունելության կարգի` մրցույթի մասնակիցները պետք է ներկայացնեն իրենց թեկնածությունը՝ ուղարկելով հետևյալ փաստաթղթերը`
- Ինքնակենսագրություն (CV) հայերեն և ֆրանսերեն կամ անգլերեն (ցանկալի է Europass ձևաչափով՝ ներառելով հղումներ LinkedIn, GitHub, ResearchGate, Academia անձնական
-էջերին),
- Բարձրագույն կրթության դիպլոմի, գիտական աստիճանի դիպլոմի կամ գիտական կոչման վկայականի պատճենները,
- Միջազգային մասնագիտական վերապատրաստողների (ToT) վերապատրաստման հավաստագրերը,
- Հրատարակված գիտական աշխատությունների ցանկը, գիտահետազոտական նախագծերում ներգրավվածության մասին տեղեկատվություն,
-Կից ներկայացվող ձևաչափով դասավանդվող առարկայի նկարագրությունը, որը ներառում է մանկավարժական նպատակների հստակ և համակարգված ներկայացում, դասավանդվող թեմաներ, դասավանդման մեթոդաբանություն, գնահատման ձևեր ու միջոցներ (բանավոր և/կամ գրավոր), կիրառվող ծրագրային միջոցները (ներառյալ պահանջվելիք տեխնիկական նկարագրերը) ու առցանց մասնագիտացված հարթակները, գրականության ցանկ:


Application Procedure
Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ուղարկել վերոնշյալ փաստաթղթերը job@ufar.am էլեկտրոնային հասցեով մինչև 2020թ. հուլիսի 15-ը՝ նամակի վերնագրում հստակ նշելով, թե որ առարկաների համար եք դիմում :
Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն ընտրված թեկնածուները :
Խնդրում ենք հստակ նշել, որ իմացել եք այս թափուր պաշտոնի մասին Ջոբֆայնդեր կարիերայի կայքից:


About Company
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը (ՀՖՀՀ) բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որը ստեղծվել է Հայաստանի և Ֆրանսիայի կառավարությունների կողմից 1995 թ. մշակութային, գիտական և տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում:
Additional Files
Առարկաների ցանկ  (Download)
Առարկայի դասավանդման նախագիծ-հայ  (Download)
Առարկայի դասավանդման նախագիծ-անգլ  (Download)Apply directly via email:
or using JobFinder.am:
Copyright © 2007-2017 JobFinder.am v.6.0, powered by Factumsoft LLC
   Feedback | Terms of Use | Privacy Policy | Our Mission | Business Philosophy | Pricing | Contact Us